Θετική εικόνα παρουσίασε η αγορά ξηρού φορτίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Αύξηση, σχεδόν κατά 10%, αναμένεται στην ετήσια παραδοτέα χωρητικότητα, σε σχέση με το 2019. Ενώ η αντίστοιχη χωρητικότητα που αναμένεται να αφαιρεθεί από την αγορά, λόγω διάλυσης φτάνει το 33% της παραδοτέας.

Έτσι, αναμένεται αύξηση της καθαρής χωρητικότητας για το 2020, η οποία οφείλεται, κυρίως, στα μεσαία προς μεγαλύτερα μεγέθη, αφού τα μικρότερα μεγέθη εμφανίζουν μηδενικές μεταβολές. Τα περισσότερα, υπό ναυπήγηση, πλοία είναι Kamsarmaxes και τα λιγότερα είναι είτε Capes, είτε Handies.

Όμως, η κακή εικόνα της αγοράς και οι ανοδικές τιμές του χάλυβα στην Ασία, αναμένεται να οδηγήσει πολλούς πλοιοκτήτες να σκεφτούν την επιλογή της διάλυσης. Έτσι, περιμένουμε αύξηση της κίνησης στα διαλυτήρια, για το υπόλοιπο τους έτους. Θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι κατά το 2ο 3μηνο του έτους δε κατεγράφησαν πολλές διαλύσεις.
Ως προς το γενικό δείκτη ναυλαγοράς BDI, είδαμε θεαματική αύξηση την τελευταία εβδομάδα, κατά 244 μονάδες, σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή. Έτσι, έκλεισε την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 923 μονάδες.

Ας δούμε πως κινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά ξηρού φορτίου ανά μέγεθος πλοίου:

Ξεκινώντας από τα CAPEs, η αγορά του Ειρηνικού, και συγκεκριμένα η διαδρομή C5, συνέχισε με κέρδη. Η έντονη δραστηριότητα, λόγω αυξημένου όγκου φορτίων από Αυστραλία και NOPAC, έφερε περισσότερα κλεισίματα και αύξηση των ναύλων. Οι πλοιοκτήτες βλέποντας τη θετική εικόνα της αγοράς προτίμησαν να παραμείνουν στην περιοχή. Τα επίπεδα των ναύλων κινήθηκαν γύρω στα 6-6,5$/tn.

Στην πλευρά του Ατλαντικού, στο Νότο η δραστηριότητα ήταν σαφώς αυξημένη, σε σχέση με το Βορρά, ενώ στο Βορρά, η πλειοψηφία των απαιτήσεων είχαν προορισμό την Ασία. Ωστόσο, η μειωμένη προσφερόμενη χωρητικότητα και στις 2 περιοχές βοήθησε τη ναυλαγορά να ανέβει. Έτσι, οι ναύλοι για τα ταξίδια προς την Κίνα κινήθηκαν τα 14-15 $/tn, κατά μ.ο. (για τη διαδρομή C3), ενώ οι ναύλοι από την Ευρώπη προς την Ασία κινήθηκαν στα $ 24,5-25 Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C9) και τα Υπερατλαντικά κυκλικά ταξίδια στα $ 8,5-9 Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C8_14).

Σχετικά με τα Kamsarmaxes στον Ατλαντικό, η γενική εικόνα είναι θετική με αυξημένη ζήτηση και οι συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών έγιναν σε υψηλότερα νούμερα, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η δραστηριότητα στην αγορά της ECSA συνέχισε την ανοδική πορεία της, αλλά υπάρχει ακόμα χάσμα μεταξύ ναυλωτών και πλοιοκτητών. Οι ναύλοι για τα ταξίδια προς την Ασία έκλεισαν στα $ 13-14Κ/ημέρα + $300-400Κ ΒΒ. Η αγορά του Β. Ατλαντικού παρουσίασε, επίσης, κινητικότητα με φορτία σιτηρών και άνθρακα, προς την Ασία. Οι ναύλοι για τα ταξίδια από τη Β. Ακτή της Λατ. Αμερικής (NCSA) προς την Ευρώπη στα $ 7,5-8,5Κ/ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, στην Ασία η αγορά συνέχισε με αρκετή δραστηριότητα, κυρίως λόγω της Ινδίας και της μειωμένης χωρητικότητας στο Νότο. Παράλληλα, η καλή εικόνα του Ατλαντικού έκανε αρκετούς πλοιοκτήτες να στραφούν δυτικότερα. Ωστόσο, η ζήτηση στο NOPAC και στη Αυστραλία ακόμα είναι υποτονική. Οι ναύλοι για κυκλικά ταξίδια στη Ν.Α. Ασία κινήθηκαν στα $ 7-8Κ /ημέρα.

Για τα SUPRAMAXes-ULTRAMAXes στη Ν.Α. Ασία, την προηγούμενη εβδομάδα, η μειωμένη προσφορά πλοίων αλλά και η αυξημένη κινητικότητα στην Αν. Ινδία (ECI) συνέχισαν να βοηθούν την αγορά. Παράλληλα, η Ν. Αφρική απορρόφησε μέρος τη χωρητικότητας. Οι ναύλοι των SMXs για κυκλικά ταξίδια στη Ν.Α. Ασία αυξήθηκαν στα 8,5-9,5Κ/ημέρα. Η αγορά της Άπω Ανατολής δεν εμφάνισε μεγάλες αλλαγές. Στα αξιοσημείωτα της εβδομάδας μπορεί να αναφερθεί η τάση των operators (αλλά και τον πλοιοκτητών) να κλείσουν κάποιο καράβι σε περίοδο. Συγκεκριμένα, οι ναύλοι των SMXs για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή σκαρφάλωσαν στα $ 6,5-7,5Κ/ημέρα, για κυκλικά ταξίδια στο NOPAC στα $ 6,5-7,5Κ/ημέρα και τα ταξίδια της επιστροφής (BH) υποχώρησαν στα $ 1,5-2,5Κ/ημέρα.

Στον Αραβικό Κόλπο και ιδίως στην Ινδία η αγορά συνέχισε δυναμικά. Τα φορτία με aggregates (αδρανή υλικά), χάλυβα και κλίνκερ, τόνωσαν τη ζήτηση και ενίσχυσαν τους ναύλους. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια στην Άπω Ανατολή ανέβηκαν στα $ 13-14Κ/ημέρα (από Αραβικό Κόλπο (AG) – Δυτική Ινδία (WCI)), για σύντομα ταξίδια στη Δυτική Ινδία στα $ 10,5-11,5Κ/ημέρα και τα ταξίδια προς τη Μεσόγειο στα $ 5,5-6,5Κ/ημέρα.

Στον Ατλαντικό, και ειδικά στον Αμερικάνικο κόλπο, η αγορά συνέχισε να είναι ιδιαιτέρως δραστήρια, με αρκετά νέα φορτία. Έτσι, η αναλογία ζήτησης-προσφοράς έγειρε σαφώς προς τη μεριά της ζήτησης, με αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά οι ναύλοι. Οι ναύλοι των SMXs για τα Υπερατλαντικά ταξίδια αυξήθηκαν στα $ 9,5-10,5Κ /ημέρα και προς την Ασία στα $ 14,5-15,5Κ /ημέρα. Η περιοχή της ECSA διατήρησε την καλή εικόνα των προηγούμενων ημερών, χάρη στη ζήτηση για ταξίδια προς την Ασία. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια προς την Ν.Α. Ασία-Κίνα ανέβηκαν στα $ 11-12Κ/ημέρα + 100-200Κ$ ΒΒ, ενώ για τα Υπερατλαντικά ταξίδια (Μεσόγειο / Ευρώπη) στα $ 7-8Κ/ημέρα (APS Recalada).

Η Ευρώπη συνέχισε δυναμικά, με περισσότερη δραστηριότητα και φορτία SCRAP. Έτσι, άρχισε να μειώνεται ο αριθμός των διαθέσιμων πλοίων, για το 2ο μισό του μήνα. Οι ναύλοι των SMXs για τα κυκλικά-τοπικά ταξίδια και για ταξίδια, με SCRAP φορτία, προς τη Μεσόγειο αυξήθηκαν στα $ 6-7Κ /ημέρα και προς την Ασία στα $ 11,5-12,5Κ /ημέρα. Η αγορά στη Μεσόγειο, την προηγούμενη εβδομάδα, διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, λόγω της απουσίας φορτίων σιτηρών. Επίσης, αρκετοί πλοιοκτήτες προτίμησαν να περιμένουν από τα να κλείσουν στα υφιστάμενα επίπεδα της αγοράς. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένα SMX για ταξίδι από τη Μεσόγειο /Μαύρη Θάλασσα προς την Άπω Ανατολή έκλεινε στα $ 12-13 Κ/ημέρα (παράδοση Canakkale /Μαύρη Θάλασσα), προς τον Αμερικάνικο Κόλπο (USG) στα $ 2-3Κ /ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 3,5-4,5Κ /ημέρα.