Ανεβαίνουν τα HANDIES

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Η αγορά των Handies, την προηγούμενη εβδομάδα, στην Ευρώπη συνέχισε ανοδικά, με περισσότερα Υπερατλαντικά ταξίδια με φορτία fertilizers. Παράλληλα, στήριξη στην αγορά συνέχισαν να παρέχουν τα scrap φορτία. Οι ναύλοι για τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας, για κυκλικά ταξίδια και προς τη Μεσόγειο, με Scrap φορτία, αυξήθηκαν στα $ 5,5-6,5Κ/ημέρα και για τα Υπερατλαντικά ταξίδια στα $ 5-6Κ /ημέρα

Καλή εικόνα παρουσίασε και η αγορά της Μεσογείου, με αρκετά υπερατλαντικά φορτία. Αντιθέτως, η δραστηριότητα εντός της Μεσογείου παρέμεινε περιορισμένη. Έτσι, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια μέσα στη Μεσόγειο και προς την Ευρώπη έμειναν στα $ 2,5-3,5Κ /ημέρα (bss Canakkale) και προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυξήθηκαν στα 4-5Κ /ημέρα (bss Canakkale).

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η δραστηριότητα στον Αμερικάνικο Κόλπο κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις (κυρίως για ταξίδια προς τη Λατινική Αμερική) έγιναν σε υψηλότερα νούμερα. Ενδεικτικά, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού κινήθηκαν στα $ 4-5Κ /ημέρα και στην Ασία στα 9-10Κ /ημέρα.

Η αγορά της ECSA συνέχισε με άνοδο και αυτή την εβδομάδα. Η ζήτηση για τα υπερατλαντικά ταξίδια συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια αυξήθηκαν στα $ 8-9Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο), προς τη Δυτ. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA) ανέβηκαν στα $ 12-13Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 12,5-13,5Κ/ημέρα.

Στην Ασία, η αγορά συνέχισε με ανοδικές τάσεις. Αν και η Αυστραλία έδειξε να είναι καλυμμένη μέχρι τα τέλη του μήνα, ωστόσο η αυξημένη ζήτηση από την Αν. Ινδία και η μειωμένη χωρητικότητα στη Ν.Α. Ασία στήριξαν την αγορά.

Επιπλέον, πολλοί Operators στη Ν.Α. Ασία στράφηκαν ακόμα και στη Β. Κίνα για να εξασφαλίσουν κάποιο πλοίο. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή έκλεισαν στα $ 6-7Κ /ημέρα, τα κυκλικά ταξίδια από το NOPAC στα $ 6,5-7,5Κ/ημέρα και από τη Ν.Α. Ασία προς Κίνα στα $ 8-9Κ /ημέρα.