Η Moody’s κρίνει θετικά την απεμπλοκή των ελληνικών τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Πιστωτικά θετικό χαρακτηρίζει η Moody’s το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες ανέθεσαν περισσότερα κόκκινα δάνεια για διαχείριση σε εξειδικευμένες εταιρείες.

Όπως σημειώνει, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο τρίμηνο του 2020, το ποσό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) αυξήθηκε κατά 31% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Όπως τονίζει ο οίκος, η σταδιακή ανάθεση της διαχείρισης NPEs στις εταιρείες διαχείρισης δανείων, οι οποίες έχουν τεχνογνωσία στη διαχείριση των δανείων αυτών, αυξάνει τις προοπτικές ανάκτησής τους και καθαρίζει τα NPEs από τους ισολογισμούς των τραπεζών, βελτιώνοντας την ποιότητα του ενεργητικού τους,

Ο οίκος αναφέρεται στα στοιχεία της ΤτΕ,και επισημαίνει ότι τα δάνεια που μεταβιβάστηκαν σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και που η διαχείρισή τους γίνεται από τις ΕΔΑΔΠ αυξήθηκαν σε περίπου 30,8 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο από 23,5 δισ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2019, όταν τα ελληνικά NPEs έφταναν συνολικά τα 68,5 δισ. ευρώ.

Η αύξηση των ανακτήσεων θα βελτιώσει τη διάθεση ξένων επενδυτών για ελληνικά NPEs και τις τιμές τους στη δευτερογενή αγορά, κάτι που θα δώσει κίνητρο στις τράπεζες να προωθήσουν τα σχέδιά τους για τιτλοποίηση NPEs και θα μειώσει το δυνητικό πλήγμα στα κεφάλαιά τους από αυτές τις τιτλοποιήσεις, τονίζει η Moody’s.