Ισχυρά κίνητρα για την e-τιμολόγηση στις επιχειρήσεις

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Την παροχή ισχυρών κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να προτιμήσουν τη διαδικασία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω «παρόχων», προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο για το «πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων» και τις «ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα».

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα «Ναυτεμπορική», όσες εταιρείες και λοιπές επιχειρήσεις δηλώσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ότι επιλέγουν την ηλεκτρονική έκδοση και λήψη παραστατικών μέσω «παρόχου» ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η περίοδος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο στη χρήση του 2020 και σε κάθε επόμενη χρήση μέχρι και το 2022 θα μειωθεί από πενταετή σε τριετή. Για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν «πάροχο» ηλεκτρονικής τιμολόγησης μόνο για τη λήψη των παραστατικών, η περίοδος παραγραφής του ελεγκτικού δικαιώματος του Δημοσίου θα μειωθεί από πενταετή σε τετραετή.

Επιπλέον, σύμφωνα με την τροπολογία, όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση θα έχουν το πλεονέκτημα της κατά προτεραιότητα διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους για επιστροφές φόρων, καθώς ορίζεται ότι, για τις επιχειρήσεις αυτές, η καταβολή των επιστρεπτέων ποσών θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για επιστροφή, ενώ για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις θα εξακολουθεί να ισχύει προθεσμία 90 ημερών.