ΠΕΠΕΝ: Μηδενική φορολόγηση για τους ναυτικούς

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Θέμα τροποποίησης της φορολόγησης των Ελλήνων ναυτικών θέτει η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ) σε ψήφισμά της, το οποίο εγκρίθηκε στην πρόσφατα τελεσθείσα γενική συνέλευση της Ένωσης.

Όπως επισημαίνεται ο τρόπος φορολόγησης πρέπει να αλλάξει και να επέλθει μηδενική φορολόγηση λόγω της ιδιομορφίας , των ιδιαίτερα σκληρών συνθηκών του επαγγέλματος αλλά και της ανεκτίμητης προσφοράς τους στην Εθνική Οικονομία όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο ίδιο ψήφισμα η ΠΕΠΕΝ θέτει επίσης θέμα positive measures τόσο για την παραμονή στο ναυτικό επάγγελμα όσο και για την προσέλκυση νέων, επισημαίνει την αναγκαιότητα τήρησης του προβλεπόμενου για την ναυτική εργασία κανονιστικού πλαισίου ενώ ζητά παράλληλα τροποποίηση των Κωδίκων Δημόσιου και Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου με εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές λειτουργίες του πλοίου και της ναυτιλίας γενικότερα. Όσον αφορά στο θέμα των σπουδών ζητά την αναγνώριση του καταληκτικού Διπλώματος Πλοιάρχου Α’ να συμπεριλάβει και τους αποφοιτήσαντες από τις ΑΕΝ προ του 2005.

Επίσης θέτει θέμα για διάθεση αυξημένων κονδυλίων σε ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ για την αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και της διδασκαλίας αλλά και επάνδρωσης υπηρεσιών του ΥΝΝΠ από Πλοιάρχους και γενικά αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού (VTS, Port State Controls κλπ).