Μετεγγραφές στα ΑΕΙ: Ποιες είναι οι αντιστοιχίες τμημάτων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 7 λεπτά

Μπορεί οι πανελλαδικές να ολοκληρώθηκαν για τους περισσότερους υποψηφίους, ωστόσο λίγες ημέρες πριν την δημοσιοποίηση των βαθμολογικών τους επιδόσεων, οι τελειόφοιτοι μαθητές της Γ’ λυκείου ετοιμάζονται να υποβάλουν τα μηχανογραφικά δελτία έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους τα τμήματα στα οποία ενδεχομένως δικαιούνται να μετεγγραφούν.

Την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, το τοπίο για τις μετεγγραφές θα είναι εντελώς διαφορετικό καθώς για πρώτη  φορά δίνεται η δυνατότητα υπό προϋποθέσεις για μετακίνηση σε τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Με το νέο σύστημα που  ανακοινώθηκε πρόσφατα, θεσπίζεται για πρώτη φορά πρόσθετο ακαδημαϊκό κριτήριο (βάση εισαγωγής μείον 2.750 μόρια) ενώ  εξορθολογίζονται τα υφιστάμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για μετεγγραφή.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπει τέλος στο φαινόμενο που παρατηρείτο τα τελευταία χρόνια, όταν φοιτητές που είχαν εισαχθεί σε κάποια ιδρύματα της περιφέρειας μεταπηδούσαν στη συνέχεια σε ομοειδή τμήματα κεντρικών ιδρυμάτων, έχοντας διαφορές στις βάσεις εισαγωγής  -σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις- ακόμη και πάνω από 10.000 μόρια.

Με δεδομένο ότι το υπουργείο Παιδείας δεν μείωσε τον αριθμό των εισακτέων τη φετινή χρονιά, προχώρησε σε αλλαγή σκηνικού στις μετεγγραφές, περιορίζοντας έτσι τους δικαιούχους, αφού βάζει ένα όριο στις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των ομοειδών τμημάτων.

Έτσι, θα περιοριστούν φαινόμενα μετακίνησης φοιτητών σε κεντρικά Ιδρύματα με μεγάλη απόκλιση της βαθμολογίας που πέτυχαν από την βάση εισαγωγής σ’ αυτά.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος των διαφορών που παρατηρήθηκαν στα περσινά αποτελέσματα, αρκεί να αναφέρουμε παραδείγματα ορισμένων ομοειδών τμημάτων διαφορετικών ΑΕΙ.

Ένα από τα πιο ακραία παραδείγματα αφορά το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο η βάση διαμορφώθηκε στα 6.257 μόρια ενώ στο αντίστοιχο του Οικονομικού Πανεπιστημίου ανήλθε σε 16.371 μόρια. Δηλαδή διαφορά 10.114 μόρια!

Χαοτικές είναι οι διαφορές μεταξύ Πολυτεχνικών τμημάτων με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, ένα από τα πλέον υψηλόβαθμα της ανώτατης εκπαίδευσης, η βάση διαμορφώθηκε στα 19.050 μόρια ενώ στο αντίστοιχο που εδρεύει στο Βόλο έχει βάση 14.109 (διαφορά 4.941).

Αντίστοιχη η εικόνα και στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Η διαφορά μεταξύ των τμημάτων του ΕΜΠ και του πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 4.584 μόρια (18.314 και 13.730 αντίστοιχα).

Τεράστια είναι η διαφορά σε ένα ακόμη τμήμα, αυτό των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Το τμήμα που εδρεύει στην Κοζάνη «απαίτησε» 5.295 μόρια ενώ το αντίστοιχο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.804 (διαφορά 8.509 μόρια).

Οι αντιστοιχίες τμημάτων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος

Χθες, έγινε γνωστό από το υπουργείο Παιδείας ότι τη Δευτέρα ξεκινούν οι διαδικασίες για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων ενώ μέχρι τις 10 Ιουλίου αναμένεται να γνωστοποιηθούν τα βαθμολογικά στοιχεία των υποψηφίων.

Επίσης έγιναν γνωστές οι αντιστοιχίες τμημάτων που θα ισχύσουν την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά μεταξύ των ΑΕΙ της χώρας.

Πάντως και τη φετινή χρονιά, υποψήφιοι που στοχεύουν σε συγκεκριμένα τμήματα δεν θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μετεγγραφή καθώς δεν έχουν προβλεφθεί ή δεν υπάρχουν ομοειδή τμήματα στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι που θα κληθούν τις επόμενες ημέρες -αφού πάρουν τις βαθμολογίες στα χέρια τους- να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά δελτία, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις νέες διατάξεις περί μετεγγραφών και τις πιθανότητες που θα έχουν να μεταπηδήσουν σε τμήμα που εδρεύει κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Δικαιούχοι & προϋποθέσεις μετεγγραφής

Σε μία προσπάθεια να βοηθήσουμε τις υποψηφίους να προετοιμαστούν για την υποβολή των μηχανογραφικών αλλά και να μελετήσουν τα νέα δεδομένα για τις μετεγγραφές στα ΑΕΙ, κωδικοποιούμε όλες τις αλλαγές που θα ισχύσουν από το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Ειδικότερα, από τη νέα χρονιά θα ισχύσουν τα εξής:

 1. Οι φοιτητές των AEI και των ΑΕΑ οι οποίοι ενεγράφησαν σε Τμήματα των ΑΕΙ/ΑΕΑ, είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά κατηγορία δικαιούχων μετεγγραφής.
 2. Ως κατηγορίες μετεγγραφής νοούνται οι εξής:
  α) μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 69,
  β) μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 70,
  γ) μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών του άρθρου 72,
  δ) κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή του άρθρου 73.
 3. Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2 είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρ. 5, καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης. Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις περιπτώσεις α ́ και β ́ της παρ. 2 είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή.
 4. Η αίτηση μετεγγραφής πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α ́ 75). Η μετεγγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως την 30ή Μαΐου κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αντιστοιχία των Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και των ΑΕΑ.

Η απόφαση ισχύει για τις μετεγγραφές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτήν του σχετικού ερωτήματος του Υπουργού.

Οι ειδικές κατηγορίες για τις μετεγγραφές

Κατά τα λοιπά, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για τις μετεγγραφές, διατηρούνται σε ισχύ οι ειδικές κατηγορίες μετεγγραφών που πραγματοποιούνται για κοινωνικούς λόγους και η δυνατότητα κατ ́ εξαίρεση μετεγγραφών για σοβαρές και τεκμηριωμένες περιπτώσεις, όπως και το όριο του 15% επί του αριθμού των εισακτέων για τις περιπτώσεις μετεγγραφών βάσει κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων.

Επίσης, για όσους ζητούν μετεγγραφή, πλέον θα αναζητούνται τα εισοδήματα σε βάθος τριετίας, προκειμένου να υπάρξει δικαιότερη και πιο αντιπροσωπευτική αποτύπωση της οικονομικής τους κατάστασης ενώ με τον τρόπο αυτό αποτρέπονται σημαντικά και όποιες πιθανές απόπειρες αλλοίωσης της πραγματικής οικονομικής κατάστασης οι οποίες είχαν παρατηρηθεί μεμονωμένα όταν λαμβάνονταν υπόψη μόνο το τελευταίο φορολογικό έτος.

Μετακίνηση σε τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου

Καινοτομία του νέου συστήματος μετεγγραφών αποτελεί ακόμη η καθιέρωση της δυνατότητας μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου, στο πλαίσιο ενός «β ́ κύκλου μετεγγραφών», δυνατότητα που αποτελεί στην ουσία μία «δεύτερη ευκαιρία» σε όσους δεν καταφέρουν να πετύχουν το βαθμολογικό όριο της βάσης μετεγγραφής ή έχουν πετύχει τη βάση μετεγγραφής, αλλά υπάρχουν αιτούντες με υψηλότερη μοριοδότηση λόγω κοινωνικο- οικονομικών κριτηρίων.

Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές που πράγματι έχουν ανάγκη για μετεγγραφή και, βεβαίως, πληρούν τα οικεία κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, αλλά δεν δύνανται να μετεγγραφούν στο αντίστοιχο Τμήμα (πρώτης επιλογής τους) λόγω του βαθμολογικού ορίου ή λόγω εξάντλησης του ορίου του 15%, να φοιτήσουν σε ένα παρεμφερές Τμήμα δεύτερης ή τρίτης επιλογής.

Οι δικαιούχοι

 1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  α) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 69, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, ή
  β) έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 69, αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 69 από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ή
  γ) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 70, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής,
 2. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών των περ. α’ και β’ της παρ. 1:
  α) δύνανται να περιλαμβάνουν έως πέντε (5) Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου με σειρά προτίμησης, και εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τμήματα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής.
  β) ικανοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών σύμφωνα με το άρθρο 69 και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στα Τμήματα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα και αποκλειστικά έως την πλήρωση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 69.
  γ) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 69.
 3. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών της περ. γ’ της παρ. 1:
  α) ικανοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 69.
  β) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 70.

Μετεγγραφές: Οι αντιστοιχίες τμημάτων

Τις αντιστοιχίες τμημάτων μεταξύ των ΑΕΙ της χώρας για τις μετεγγραφές που θα ζητηθούν από πρωτοετείς φοιτητές την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Οι αντιστοιχίες των τμημάτων παρατίθενται αναλυτικά εδώ.