ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση του βάρους των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά στο δ΄ τρίμηνο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται μείωση 12,3% του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το δ’ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2018.

Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το δ’ τρίμηνο του 2019 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 75.244,2 χιλιάδες τόνους έναντι 85.829,1 χιλ. τόνων κατά το δ’ τρίμηνο του 2018. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 7.017.504,4 χιλ. το δ’ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση 5,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018 οπότε είχαν ανέλθει σε 7.413.563,3 χιλ.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων, η σημαντικότερη αύξηση το δ’ τρίμηνο του 2019 έναντι του δ’ τριμήνου του 2018, παρατηρήθηκε στην κατηγορία “Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας” ενώ από την άποψη των τονοχιλιομέτρων στην κατηγορία “Εμπορευματοκιβώτια”.

Η σημαντικότερη μείωση τόσο αναφορικά με το βάρος των μεταφερθέντων εμπορευμάτων όσο και των τονοχιλιομέτρων, το δ’ τρίμηνο του 2019 έναντι του δ’ τριμήνου του 2018, παρατηρήθηκε στην κατηγορία “Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες”.

Ποσοστό 39,4% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 25,4% το δ’ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2018. Μείωση παρουσιάστηκε και στις φορτώσεις των λοιπών Μεγάλων Γεωγραφικών Περιοχών της Χώρας κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου, πλην των Νήσων Αιγαίου & Κρήτης όπου παρουσιάστηκε αύξηση κατά 29,1%.

Οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 38,8%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 26,3% το δ’ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2018. Μείωση παρουσιάστηκε και στις εκφορτώσεις των λοιπών Μεγάλων Γεωγραφικών Περιοχών της Χώρας κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου, πλην των Νήσων Αιγαίου & Κρήτης όπου παρουσιάστηκε αύξηση κατά 29,5%.