Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Με τίτλο “Δημόσιες Συναθροίσεις και άλλες διατάξεις” κατατέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, με τις ρυθμίσεις επιδιώκεται η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως και εν υπαίθρω εντός εύλογου θεσμικού πλαισίου ώστε να προστατεύεται η δημόσια ασφάλεια και να μην διαταράσσεται υπέρμετρα η κοινωνικοοικονομική ζωή ορισμένης περιοχής, αλλά και να διασφαλίζεται ισόρροπα η ακώλυτη άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος των πολιτών.

«Ταυτόχρονα επιχειρείται η σαφής οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της αστυνομικής αρχής στο πλαίσιο μιας έννομης τάξης που σέβεται και υπερασπίζεται τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου. Για τον λόγο αυτό ρυθμίζεται το δικαίωμα όχι μόνον της οριστικής αλλά και της προσωρινής δικαστικής προστασίας των θιγομένων από τα αστυνομικά μέτρα» αναφέρει η αιτιολογική έκθεση.

Μεταξύ των ρυθμίσεων:

  • Θεσπίζεται η υποχρέωση του οργανωτή -με εξαίρεση τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς και την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου- να γνωστοποιεί στην κατά τόπον αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή, την πρόθεση του να καλέσει το ευρύ κοινό ή ορισμένες κατηγορίες προσώπων ή αριθμό συγκεκριμένων ατόμων σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση
  • Με Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ειδική ιστοσελίδα μέσω της οποίας παρέχεται ενημέρωση στους πολίτες για τις προγραμματισμένες ή τρέχουσες συναθροίσεις και λοιπές εκδηλώσεις  και για τις σχετιζόμενες με αυτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Στα άρθρα 7-9 του νομοσχεδίου προβλέπονται οι προϋποθέσεις για απαγόρευση ή ακόμα και διάλυση διαδήλωσης. Συγκεκριμένα:

  1. Επικείμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση μπορεί να απαγορευθεί αν:

α) επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω ιδιαιτέρως πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως, κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας ή

β) απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής σε ορισμένη περιοχή ή

γ) πρόκειται για δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ο σκοπός της οποίας αντιτίθεται προς τον σκοπό ήδη προγραμματισμένης γνωστοποιηθείσας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 και μη απαγορευθείσας συνάθροισης που πραγματοποιείται ή βρίσκεται σε εξέλιξη στην ίδια περιοχή ή εγγύς της ίδιας περιοχής και κατά το αυτό χρονικό διάστημα.

Με βάση το άρθρο 13 μια συγκέντρωση που έχει νομίμως απαγορευθεί θα τιμωρείται ως ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους, ενώ αν οι υπαίτιοι τέλεσαν βιαιοπραγίες, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Ακόμη, ο οργανωτής της συγκέντρωσης θα ευθύνεται για την αποζημίωση όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας τους, από τους συμμετέχοντες στη διαδήλωση.

Ποινικές κυρώσεις – Φυλάκιση μέχρι 2 έτη για τους «μπαχαλάκηδες»

Το νομοσχέδιο προβλέπει και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες. Συγκεκριμένα προβλέπει:

  • ποινή φυλάκισης μέχρι 1 έτους για όσους μετέχουν σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση που έχει απαγορευθεί νόμιμα ή παρεμποδίζουν τη διεξαγωγής συνάθροισης
  • ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη για όσους αλλοιώνουν ή επιχειρούν να αλλοιώσουν με βιαιοπραγίες τον ειρηνικό χαρακτήρα δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης

Η ευθύνη του οργανωτή

Με ποινή φυλάκισης μέχρι 1 έτους τιμωρούνται και όσοι δεν συμμορφώνονται προς τους περιορισμούς που επιβάλλει η παριστάμενη αστυνομική ή λιμενική αρχή, ενώ η ποινή αυξάνεται μέχρι τα 2 έτη εφόσον τα άτομα αυτά τέλεσαν βιαιοπραγίες κι εφόσον οι πράξεις τους δεν τιμωρούνται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Σύμφωνα, δε, με το νομοσχέδιο υπεύθυνος για την αποζημίωση όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας τους από τους συμμετέχοντες στη συνάθροιση, θεωρείται ο οργανωτής αυτής, εκτός και αν είχε εγκαίρως γνωστοποιήσει τη διεξαγωγή της και είχε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή της ζημιάς, οπότε απαλλάσσεται της ευθύνης.