6,64 δισ. στο Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξάνει κατά 500 εκατ. ευρώ τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2021-2027, προκειμένου να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού στον κλάδο.

Όπως δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα «Ναυτεμπορική», πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 8% σε σχέση με την πρόταση που είχε παρουσιάσει η Κομισιόν τον Ιούνιο του 2018, στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Με την αύξηση αυτή οι συνολικοί πόροι του ΕΤΘΑ θα φτάσουν τα 6,64 δισ. την παραπάνω επταετία.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα τροφοδοτήσει τα προγράμματα ΕΤΘΑ των κρατών-μελών και θα υπηρετεί τους στόχους του σχεδίου ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ αναμένεται ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και ότι θα δημιουργήσει τις δυνατότητες για τη διαχείριση κρίσεων, μεταξύ άλλων καθιστώντας την αλιεία περισσότερο βιώσιμη.