Υπ. Ναυτιλίας: Στο ΦΕΚ η απόφαση για τα 15 εκατ. ευρώ ενίσχυση στην ακτοπλοΐα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη, για το πώς θα διατεθούν τα 15 εκατ. ευρώ ως ενίσχυση στις ακτοπλοϊκες επϊχειρήσεις.

Το ΦΕΚ (13 Ιουλίου 2020, ΤΕΥΧΟΣ Β, Αρ. Φύλλου 2851) φέρει τον τίτλο: «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως έχει κυρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α ’86) για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου για την περίοδο 11.07.2020 – 20.07.2020»

Δείτε το ΦΕΚ