Σχεδόν 13,2 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 δεν έχουν φθάσει στην αγορά

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Μπορεί η Ελλάδα να επενδύει πολλά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο ακόμη και σήμερα έχει στη διάθεσή της κοινοτικά κονδύλια που παραμένουν αδιάθετα. Και τα χρήματα αυτά είναι πολλά.

Μελέτη της διαΝΕΟσις με θέμα: «ΕΣΠΑ – Ένα εν μέρει ανεκμετάλλευτο αναπτυξιακό κοινοτικό εργαλείο» τεκμηριώνει το πως κοινοτικά κονδύλια ύψους 13,2 δισ. ευρώ παραμένουν ανεκμετάλλευτα από την Ελλάδα.

Αυτοί οι πόροι προέρχονται από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 το οποίο είναι η επιτομή της παραδοξότητας.

Γιατί; Διότι έχει μια απορρόφησή που κινείται στο 91%, αλλά η εκτέλεσή του είναι μόλις στο 40,3%. Πιο απλά η Ελλάδα έχει απορροφήσει 23,8 δισ. ευρώ, αλλά τα 13,2 δισ. ευρώ εξ αυτών δεν έχουν πάει στην αγορά.

Πιο σχηματικά, αν και εν μέσω κορωνοϊού υπάρχουν πολλά χρήματα για τις επιχειρήσεις από το ΕΣΠΑ, ωστόσο επειδή τα προγράμματα δεν υλοποιούνται, αυτά δεν φτάνουν ποτέ στην πραγματική οικονομία και η κυβέρνηση αναγκάζεται να χρησιμοποιεί ίδιους πόρους και άμεσες ενισχύσεις για να στηρίξει τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τη διαΝΕΟσις η αναποτελεσματικότητα του συστήματος οφείλεται στο ότι χαρακτηριστικό πρόβλημα για κάθε έργο ή δράση του ΕΣΠΑ είναι η εξαιρετικά απαιτητική και εκτεταμένη εγγενής γραφειοκρατία που απαιτείται ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η γραφειοκρατία αυτή συνεπάγεται ένα κόστος για τον δικαιούχο, το οποίο δεν εξαρτάται ιδιαίτερα από το μέγεθος της επιδότησης.

Δεν είναι τυχαίο πως έχει δημιουργηθεί μια αγορά χιλιάδων ειδικών τεχνικών γραφείων και συμβούλων για την ένταξη επιχειρήσεων στο ΕΣΠΑ.

Η διαΝΕΟσις εντοπίζει στις αδυναμίες του ΕΣΠΑ τον πολύ μεγάλο κατακερματισμό του σε πολλά μικρά έργα και σε πολλούς δικαιούχους, κάτι που αυξάνει τις δυσχέρειες και τον όγκο των διαγωνιστικών και ελεγκτικών διαδικασιών, αλλά και δημιουργεί συνθήκες επώασης αδιαφάνειας και διαφθοράς.

Έτσι, αν και υπάρχουν προσδοκίες πως από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 θα χρηματοδοτηθεί ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού εξοπλισμού και η δημιουργία νέων καινοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών, εάν δεν διορθωθούν τα κακώς κείμενα θα μιλάμε ξανά για χαμένες ευκαιρίες.