Πρώτη κατοικία: Ποιες οι προϋποθέσεις για το αφορολόγητο σε γονικές παροχές

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Αφορολόγητες μέχρι ποσού 150.000 ευρώ θα είναι στο εξής οι δωρεές χρηματικών ποσών από τους γονείς προς τα τέκνα (οι γονικές παροχές χρηματικών ποσών), εφόσον τα χρήματα προορίζονται αποκλειστικά για την αγορά από τα τέκνα πρώτης κατοικίας, η οποία απαλλάσσεται μερικώς ή ολικώς από το φόρο μεταβίβασης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», ποσά χρηματικών δωρεών αυτής της περίπτωσης τα οποία υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ και φθάνουν μέχρι τα 300.000 ευρώ θα φορολογούνται μόλις με 1% για το τμήμα από τα 150.000,01 ευρώ μέχρι τα 300.000 ευρώ, ενώ ποσά άνω των 300.000 ευρώ θα φορολογούνται με επιπλέον 5% για το πέραν των 300.000 ευρώ τμήμα τους.

Σήμερα οι δωρεές χρηματικών ποσών από τους γονείς προς τα τέκνα φορολογούνται αυτοτελώς με 10%, ανεξαρτήτως ύψους και προορισμού. Η αλλαγή που περιγράψαμε παραπάνω θα ισχύει μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι τα ποσά διατίθενται για αγορά πρώτης κατοικίας απαλλασσόμενης από το φόρο μεταβίβασης.

Τη σημαντική αυτή αλλαγή, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει ως κίνητρο για την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, προβλέπει το άρθρο 7 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή από την κυβέρνηση.
Προϋποθέσεις

Σημειώνεται ότι για να ισχύσει η αλλαγή αυτή θα πρέπει στο πρόσωπο του τέκνου που λαμβάνει τη δωρεά να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

* να αγοράζει κατοικία ή οικόπεδο κατά πλήρη κυριότητα
* να μην έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες του ιδίου ή της οικογένειάς του
* να μην έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες του ιδίου ή της οικογενείας του
* τυχόν άλλα ακίνητα που έχει και πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες να μην βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων.

Οι στεγαστικές ανάγκες θεωρείται ότι καλύπτονται αν το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω ακινήτων είναι 70 τ.μ. προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

Φόρος μεταβίβασης

Η απαλλαγή της αγοράς πρώτης κατοικίας από το φόρο μεταβίβασης χορηγείται για κτίσμα αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ στον άγαμο δικαιούχο ή μέχρι 250.000 ευρώ στον έγγαμο δικαιούχο. Τα όρια αυτά προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι το 2ο και κατά 30.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο από το τρίτο και πάνω.

Επίσης χορηγείται απαλλαγή σε περίπτωση αγοράς οικοπέδου αξίας μέχρι 50.000 ευρώ σε κάθε άγαμο δικαιούχο και μέχρι 100.000 ευρώ σε κάθε έγγαμο. Η απαλλασσόμενη αξία για τον έγγαμο προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον ο δικαιούχος αγοράζει οικόπεδο εξ ολοκλήρου και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.