Γερμανία: Μείωση των φορολογικών εσόδων κατά 19%

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η πανδημία του Covid-19 έχει αρνητικές συνέπειες και για τα έσοδα του γερμανικού κράτους. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του υπουργείου Οικονομικών τον Ιούνιο καταβλήθηκαν κατά 19% λιγότεροι φόροι απ’ ό,τι τον Μάιο. “Οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης του κορoνοϊού”, αναφέρει η έκθεση, “όπως και τα μέτρα που υλοποιήθηκαν λόγω αυτής, εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα συνολικά έσοδα από φόρους σε σημαντικό βαθμό.”

Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η μειωμένη προκαταβολή φόρου, η μη εφαρμογή εκτελεστικών μέτρων ενάντια σε υπόχρεους, η αναβολή της πληρωμής φόρου. Στην έκθεση δεν συμπεριλαμβάνονται τα καθαρά έσοδα δήμων και κοινοτήτων.

Το ζήτημα των επιχορηγήσεων εξαιτίας του κορoνοϊού

Εξετάζοντας την πορεία των κρατικών εσόδων από τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο η ανάλυση του υπουργείου Οικονομικών διαπιστώνει μια μείωση των εισπράξεων κατά 9,1% σε σχέση με το ανάλογο εξάμηνο πέρυσι. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου του κεντρικού κράτους, δηλαδή χωρίς τα κρατίδια και τους δήμους, οι εισπράξεις μειώθηκαν σε σχέση με πέρυσι κατά 12,5 δις ευρώ στα 149,3 δις ευρώ.

Παράλληλα αυξήθηκαν τα κρατικά έξοδα κατά 16% στα 200,1 δις ευρώ. Οι πρόσθετες δαπάνες αφορούσαν στην πλειονότητά τους άμεσες επιχορηγήσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις τις πανδημίας του κορονοϊού.

Πηγή: Deutsche Welle