ΟΛΠ: Παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος ο Capt Fu Chengqiu

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Την αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ κ. FU Chengqiu ανακοινώνει ο ΟΛΠ, με σημερινή επιστολή του, με την οποία ανακοινώνει προς τον Πρόεδρο και τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την παραίτησή του με άμεση ισχύ.

Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Zhang Anming.

Παράλληλα, ο ΟΛΠ ανακοινώνει την εκλογή του κ. Zhang Anming ως Εκτελεστικού Μέλους του Δ. Σ. και

Λόγω των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ Α.Ε. ανασυγκροτείται σε σώμα, από 24.07.2020, ως κατωτέρω:

1) YU ZengGang, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) ZHU Jianhui, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Feng Boming, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5) IP Sing Chi, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6) Zhang Anming, εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου , Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
7) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
8) ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ Χαραλάμπης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
9) ΜΩΡΑΛΗΣ Ιωάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
10) ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Απόστολος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.