Έρευνα: Οι εισηγμένες εταιρείες αναμένουν συνέχεια της ύφεσης και επιπτώσεις στην ρευστότητα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Η πανδημία δεν προκάλεσε μόνο αρρυθμία στην οικονομία αλλά είχε και την θετική της συνέπεια, καθώς οδήγησε στην εφαρμογή της τηλεργασίας και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από την έρευνα γνώμης σε μέλη ΔΣ εισηγμένων εταιρειών σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε από τις εταιρείες, την οποία πραγματοποίησε το NED Club (Non-Executive Directors’ Club in Greece), το σωματείο των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών.

Από τις απαντήσεις της έρευνας, στην οποία χορηγός ήταν το Χρηματιστήριο Αθηνών, προκύπτει ότι σε ποσοστό 65% οι εισηγμένες εταιρείες δεν αποφάσισαν αναστολή επενδυτικών προγραμμάτων, ενώ σε ένα στα δύο Διοικητικά Συμβούλια (49%) έγινε ουσιαστική συζήτηση για τον κορωνοϊό και στο 37% των Διοικητικών Συμβουλίων έλαβαν ουσιαστικές αποφάσεις.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι κυριότεροι τομείς στους οποίους η πανδημία είχε αρνητικές επιπτώσεις ήταν οι πωλήσεις και η ζήτηση από πελάτες, η κερδοφορία, η είσπραξη οφειλών και η ρευστότητα. Στον αντίποδα, “κέρδος” από την πανδημία ήταν η εφαρμογή τηλεργασίας και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Όσον αφορά την στήριξη των εταιρειών από τις τράπεζες λιγότεροι από έναν στους τρεις (31%) θεωρούν θετική την ανταπόκριση των τραπεζών, ενώ η πλειοψηφία (60%) αξιολογεί ως θετική την στήριξη των εταιρειών από την κυβέρνηση.

Πάντως, για το 2021 οι εισηγμένες εταιρείες δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες, καθώς η πλειοψηφία αναμένει συνέχεια της ύφεσης, επίπτωση στη ρευστότητα και μειωμένη ζήτηση.

Χορηγός της έρευνας ήταν το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ η υλοποίησή της έγινε από Εργαστήριο ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Καθηγητή κ. Γ. Δουκίδη και τον συνεργάτη του Δρ Λ. Κιοσέ. Στην έρευνα συμμετείχαν 85 μέλη Δ.Σ. εισηγμένων εταιρειών.

Σχετικά με την διεξαγωγή της έρευνας, η πρόεδρος του NED Club κ. Λήδα Κοντογιάννη, δήλωσε: “Το NED Club, σωματείο των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικών Συμβουλίων είχε την τιμή και τη χαρά να συνεργαστεί με το Εργαστήριο ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Χρηματιστήριο Αθηνών για τη διεξαγωγή της πρώτης έρευνας για τις επιπτώσεις της πανδημίας όπως τις βίωσαν τα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών. Κατεγράφησαν χρήσιμα συμπεράσματα και ενδιαφέρουσες απόψεις, σχετικά με την πανδημία, τους τρόπους που αντέδρασαν οι επιχειρήσεις, καθώς και τα προβλήματα και τις προκλήσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν”.

Ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Δουκίδης, δήλωσε: “Η έρευνα καταγράφει τα πρώτα στάδια ωριμότητας της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα από εισηγμένες εταιρείες, αφού το 53% αυτών που απάντησαν είναι ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη των ΔΣ, το 57% ανέφεραν ότι στο κρίσιμο τρίμηνο το ΔΣ συνεδρίασε τρεις φορές και πάνω, το 37% ανέφερε ότι έγινε ουσιαστική συζήτηση στο ΔΣ και πάρθηκαν αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης, και το 35% ανέφερε ότι ασχολήθηκε η επιτροπή διαχείρισης κινδύνου με το θέμα του Κορονοϊού”.