Υπουργείο Ναυτιλίας: Μέτρα ενίσχυσης της ναυτικής απασχόλησης

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Νέες προοπτικές για την απασχόληση νέων, αλλά και ανέργων ναυτικών ανοίγει σχετική τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σταθερός στόχος της κυβέρνησης, ήταν, είναι και παραμένει τόσο ο περιορισμός της ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών, όσο και η εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας για άνεργους νέους που θα επιθυμούσαν να απασχοληθούν στην μεγάλη Ελληνική ναυτιλία.

Αυτό ακριβώς επιτυγχάνεται με τη δυνατότητα εφαρμογής, αποκλειστικά και μόνο στα υπό ελληνική σημαία ποντοπόρα πλοία, των διεθνώς αναγνωρισμένων συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Η ρύθμιση αφορά μόνον τα αμιγώς εμπορικά πλοία άνω των 3.000 κόρων ολικής χωρητικότητας, από τα οποία εξαιρούνται τα πλοία της ακτοπλοίας, και μόνον για τις ειδικότητες του κατώτερου πληρώματος, καθώς και τις ειδικότητες ανθυποπλοιάρχου και του τρίτου μηχανικού.

Τα αποτελέσματα της παρέμβασης αυτής θα είναι ευεργετικά σε τέσσερις πολύ σημαντικές κατευθύνσεις:

1. Στην αύξηση της απασχόλησης των ελλήνων ναυτικών.
2. Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα και προσέλκυση πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο, ώστε να ανακοπεί η πτωτική του πορεία.
3. Στην αυξημένη παρουσία Ελλήνων ναυτικών σε υπό ελληνική σημαία πλοία, και.
4. Στην αυξημένη ελκυστικότητα για τα ναυτικά επαγγέλματα, αφού ενισχύεται σημαντικά η προοπτική ανεύρεσης εργασίας από νέους ανέργους.

Τι προβλέπει η σχετική τροπολογία

Ειδικότερα, η σχετική τροπολογία που κατέθεσε σήμερα προς ψήφιση ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, προβλέπει τα εξής :

Μέτρα ενίσχυσης της ναυτικής απασχόλησης

Στα αμιγώς εμπορικά πλοία άνω των 3000 κ.ο.χ. που έχουν νηολογηθεί ή νηολογούνται υπό Ελληνική σημαία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 ν.δ. 2687/1953 επιτρέπεται η εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων και εκάστοτε ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων εργασίας (collective agreements) PNO ITF TCC ή PNO IBF κατά την ελεύθερη κρίση του πλοιοκτήτη εξαιρετικά και μόνο για τις ναυτολογήσεις ειδικοτήτων του κατωτέρου πληρώματος, καθώς και των ειδικοτήτων του ανθυποπλοιάρχου και γ’ μηχανικού Ε.Ν.