ΕΕ: Οι οδηγίες για την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας στην Ευρώπη

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Στην δημοσίευση οδηγιών για τη λειτουργία της κρουαζιέρας, προχώρησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος των οδηγιών αυτών είναι να διευκολύνουν την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας στην ΕΕ, διατηρώντας τους γενικούς κανονισμούς ασφάλειας, Οι οδηγίες απευθύνονται σε πλοία με σημαία EU/EEA σε διεθνή ταξίδια και σε πλοία που προσεγγίζουν λιμάνια EU/EEA ανεξαρτήτως σημαίας.

H επανεκκίνηση θα είναι προοδευτική και οι εταιρίες κρουαζιέρες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι κρουαζιέρες δεν κρύβουν κινδύνους για την υγεία των επιβατών, του πληρώματος και του κοινού, ιδιαίτερα κατά τη σύγκρισή τους με άλλα είδη πακέτων διακοπών.

Η ασφαλής λειτουργία οποιουδήποτε κρουαζιερόπλοιου παραδοσιακά απαιτεί τη συμμετοχή της εταιρίας που διαχειρίζεται το πλοίο, τον κυβερνήτη και το πλήρωμα του πλοίου, τα λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς όπου θα δένει το πλοίο, τη χώρα της οποίας τη σημαία φέρει το πλοίο και τη χώρα την οποία επισκέπτεται.

Σε γενικές γραμμές, η χώρα σημαίας του πλοίου είναι υπεύθυνη να καθορίσει τι συμβαίνει επάνω στο πλοίο και η χώρα λιμένος για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται από το πλοίο μόλις εισέρχεται στα νερά της χώρας αυτής.

Η συνεργασία αυτών των μερών είναι απαραίτητη για την επανεκκίνηση της ασφαλούς λειτουργίας της κρουαζιέρας.

Οι οδηγίες αυτές χωρίζονται σε 3 μέρη και έχουν προσέγγιση βάσει στόχων, προτείνοντας σε κάθε μέρος τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Το πρώτο μέρος των οδηγιών αφορά την πλευρά του πλοίου και προτείνει την εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Πλοίου, βάσει εκτίμησης κινδύνων εξατομικευμένων από την εταιρία. Ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης προς εφαρμογή, μαζί με την πιθανότητα πιστοποίησης από τρίτο μέρος.

Το δεύτερο, προτείνει την ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Λιμένος από κάθε χώρα/ λιμάνι/ τερματικό σταθμό που θα υποδέχεται κρουαζιερόπλοια, όπου προτείνεται ένα ελάχιστο επίπεδο μέτρων.

Το τρίτο μέρος θέτει στο επίκεντρο στοιχεία που προτείνονται πάνω στα οποία θα πρέπει να συμφωνήσουν η εταιρία και το λιμάνι υποδοχής του πλοίου, με σκοπό να έχουν φτάσει σε συμφωνία βάσει των στοιχείων αυτών πριν πραγματοποιηθεί το ταξίδι. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο διαδικασιών και συνεργασίας, σε περίπτωση κρούσματος στο πλοίο.

Διαβάστε εδώ τις οδηγίες:
COVID-19-cruise-guidance-27-07-2020