Coca-Cola HBC: Mε μειωμένα έσοδα έκλεισε το α’ εξάμηνο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Με μειωμένα καθαρά κέρδη και έσοδα έκλεισε το α’ εξάμηνο για την Coca-Cola HBC. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν 36,4% στα 124 εκατ. ευρώ από 195 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019. Ο όγκος πωλήσεων σημείωσε πτώση 9,2% στα 990,5 εκατ. κιβώτια από 1,09 δισ. κιβώτια.

Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι:
-Τα έσοδα σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση υποχώρησαν κατά 14,7%, με τον όγκο πωλήσεων μειωμένο κατά 9,2% και τα έσοδα ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση μειωμένα κατά 6,1%, καθώς η πανδημία είχε σημαντικό αντίκτυπο στο κανάλι εκτός σπιτιού, οδηγώντας σε χαμηλότερο όγκο πωλήσεων, με το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης να προέρχεται από τις συσκευασίες άμεσης κατανάλωσης, γεγονός που επηρέασε με την σειρά του αρνητικά το μείγμα τιμών.

-Διαδοχικές βελτιώσεις στα έσοδα σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, από μείωση κατά 36% τον Απρίλιο, σε μείωση κατά 5% τον Ιούλιο.

-Συνεχίζεται η αύξηση ή διατήρηση των μεριδίων της εταιρείας στην κατηγορία των ανθρακούχων και των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών, στις περισσότερες αγορές μας.

-Η αύξηση των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ανά τομέα δραστηριότητας επηρεάστηκε σημαντικά από την έκταση των περιοριστικών μέτρων, τον χρόνο και τον ρυθμό χαλάρωσής τους και τη σχετική έκθεση στο κανάλι κατανάλωσης εκτός σπιτιού.

– Αναπτυγμένες αγορές: -21,1%, καθώς οι χώρες αυτού του τομέα ήταν οι πρώτες που επέβαλαν περιοριστικά μέτρα και αντλούν σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων τους από το κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης.

– Αναπτυσσόμενες αγορές: -16,4%,κ αθώς αρκετές από τις μεγαλύτερες χώρες χαλάρωσαν πιο νωρίς τα περιοριστικά μέτρα και ο τομέας έχει σχετικά μικρότερη έκθεση στο κανάλι της κατανάλωσης εκτός σπιτιού.

– Αναδυόμενες αγορές: -8,4%, χάρη στην ανάπτυξη στη Νιγηρία και τη χαμηλή έκθεση στο κανάλι της κατανάλωσης εκτός σπιτιού στη Ρωσία.

-Η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους των πρώτων υλών και οι χαμηλότερες τιμές των συσκευασιών PΕΤ αντιστάθμισαν την επιδείνωση των συναλλαγματικών διαφορών.

-Ο αυστηρός έλεγχος του κόστους οδήγησε στην εξοικονόμηση €61 εκατ. σε σύνολο ετήσιας προγραμματισμένης εξοικονόμησης δαπανών €100 εκατ., ενώ οι συγκρίσιμες λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 7,8%.

-Η λειτουργική απομόχλευση οδήγησε σε μείωση του περιθωρίου των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών κατά 2,3 μ.β., σε 7,4%. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν κατά 35,8% και έφτασαν τα €208,8 εκατ.1

-Τα συγκρίσιμα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,355 καταγράφοντας μείωση κατά 42,0%, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,341 σημειώνοντας μείωση κατά 36,4%.

-Ο ισχυρός ισολογισμός και η επαρκής ρευστότητα διατηρούνται μετά την καταβολή μερίσματος ύψους €0,62 τον Ιούλιο.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

“Είμαι υπερήφανος για τη θετική στάση και την ευελιξία που επέδειξαν οι εργαζόμενοί μας αυτήν την περίοδο των ταχύτατων αλλαγών. Αυτό το καίριο χαρακτηριστικό της εταιρικής μας κουλτούρας μάς επέτρεψε να συνεχίσουμε στο ακέραιο τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες, προστατεύοντας παράλληλα την ασφάλεια των ανθρώπων μας, εξυπηρετώντας τους πελάτες μας και στηρίζοντας τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Οι άμεσες και αποφασιστικές μας ενέργειες διασφάλισαν την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής μας αλυσίδας και διαφύλαξαν την κερδοφορία μας κατά τη διάρκεια ενός ιδιαιτέρως απαιτητικού δεύτερου τριμήνου.

Οι ισχυρές επιδόσεις μας σε μερίδια αγοράς καταδεικνύουν τη δύναμη του χαρτοφυλακίου σημάτων μας και της υλοποίησης της στρατηγικής μας στην αγορά. Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το πλεονέκτημα τώρα που βλέπουμε τις πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης. Η Coca-Cola HBC είναι μία ανθεκτική, καλά προετοιμασμένη οργάνωση για να προσαρμοστεί στο άνοιγμα των αγορών, να αναδυθεί ακόμα πιο δυνατή και να αναπτυχθεί στη νέα πραγματικότητα”.