Μεγαλύτερη αποσύνδεση από το φαινόμενο του θερμοκηπίου καταγράφει έκθεση του ΙΜΟ για τη ναυτιλία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Η ναυτιλιακή βιομηχανία διατηρεί σταθερά την τάση αποσύνδεσης της αύξησης των εκπομπών από την παγκόσμια ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου, αναφέρει νέα μελέτη, η τέταρτη κατά σειρά, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Ωστόσο, η έκθεση καταδεικνύει ότι οι βελτιώσεις στην τεχνική αποδοτικότητα από μόνες τους δεν θα είναι αρκετές για να επιτύχει ο τομέας τον στόχο της μείωσης κατά το ήμισυ των εκπομπών έως το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008.

Η μελέτη δείχνει αύξηση κατά 40% του θαλάσσιου εμπορίου μεταξύ του 2008 και του 2018, ενώ αναγνωρίζει επίσης ότι οι εκπομπές CO2 από τη ναυτιλία μειώθηκαν κατά 10% κατά την ίδια περίοδο. Ειδικότερα, το θαλάσσιο εμπόριο διπλασιάστηκε μεταξύ του 1999 και του 2018.

Αυτή η ζωτικής σημασίας αποσύνδεση κατέστη δυνατή με σημαντικές βελτιώσεις στην ένταση του άνθρακα, η οποία είναι τώρα μεταξύ 21 και 29% καλύτερη από ότι το 2008, σε ολόκληρη τη διεθνή ναυτιλία. Αυτός είναι μόνο ένας από τους πολλούς παράγοντες που καθιστούν τη ναυτιλία τον πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μεταφοράς για τα εμπορεύματα.

Όπως τονίζεται στην έκθεση, περαιτέρω βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα των συμβατικών πλοίων που κινούνται με πετρέλαιο δεν θα είναι σε θέση να καταργήσουν πλήρως τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η ανάπτυξη τεχνολογίας μηδενικών εκπομπών παραμένει ζωτικής σημασίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η βιομηχανία υπέβαλε πέρυσι προτάσεις για την επιβολή εισφοράς επί του κόστους ενός τόνου καυσίμων για τη δημιουργία ενός ταμείου ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που στοχεύει στην ανάπτυξη πλοίων μηδενικού άνθρακα.

Το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS) και ολόκληρη η ναυτιλιακή κοινότητα είναι πλήρως δεσμευμένα στη σφυρηλάτηση ενός καθαρού-μηδενικού μέλλοντος για τον τομέα. Μέσω της συνεχιζόμενης αποσύνδεσης μεταξύ εμπορίου και εκπομπών, της αυξανόμενης εξοικονόμησης αποδοτικότητας και της ανάπτυξης τεχνολογιών μηδενικού άνθρακα, η βιομηχανία είναι πεπεισμένη ότι θα είναι σε θέση να επιτύχει τον απαραίτητο στόχο της μείωσης κατά το ήμισυ των εκπομπών έως το 2050.