Προστασία από τους πιστωτές της κέρδισε η Folli-Follie

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Δεκτό έγινε από το Πτωχευτικό Δικαστήριο το αίτημα που η ίδια η Folli-Follie είχε υποβάλει για την έκδοση προσωρινής διαταγής προστασίας από τους πιστωτές της, διατάσσοντας τα κατ’ άρθρον 106α παρ. 6 του Πτωχευτικού Κώδικα προληπτικά μέτρα, .

Με την απόφαση αυτή, απαγορεύεται κάθε μέτρο -εκκρεμές ή μη- ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών κατά της Folli Folie, η λήψη και εκτέλεση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Κατόπιν αιτήματος της Follie Follie εξαιρέθηκαν από τα προληπτικά μέτρα οι εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων, το Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ.

Τα εν λόγω προληπτικά μέτρα ισχύουν μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης.