Τρ. Πειραιώς: Aίτηση υπαγωγής της τιτλοποίησης Phoenix στο πρόγραμμα “Ηρακλής”

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Στην υλοποίηση της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων με την κωδική ονομασία “Phoenix”, συνολικής λογιστικής αξίας €1,9δισ., η πλειονότητα των οποίων αφορά σε στεγαστικά δάνεια, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση βάσει του ν.4649/2019 για την ένταξη της τιτλοποίησης Phoenix στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων “Ηρακλής”. Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας έως €1,0 δισ.

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει και αίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα “Ηρακλής” της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων με κωδική ονομασία “Vega”, ύψους έως €5,0δισ.