500 εκατ. ευρώ με το “Ηλέκτρα” για καλύτερη ενεργειακή απόδοση των κτηρίων του Δημοσίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Επενδύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ ως το 2026 για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του Δημοσίου προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση με την οποία τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων “Ηλέκτρα”.

Στόχος του προγράμματος “Ηλέκτρα” είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων φορέων μέσω παρεμβάσεων που συνδέονται με την τυπική χρήση του όσον αφορά στην ενέργεια που χρησιμοποιείται για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό κλπ.

Τα κτίρια που θα εντάσσονται στο «Ηλέκτρα» θα πρέπει μετά τις παρεμβάσεις να κατατάσσονται τουλάχιστον στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διερευνά τη δυνατότητα χρηματοδότησής του και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μέρος ή και το σύνολο των έργων μπορούν να χρηματοδοτηθούν από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών ή τρίτους, μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης.

Θα ακολουθήσει η έκδοση νέας κοινής υπουργικής απόφασης για την εγγυοδοσία των φορέων ώστε εντός του φθινοπώρου να εκδοθεί ο οδηγός – πρόσκληση.