Νέα πρωτόκολλα στη ναυτιλία για τον κορωνοϊό

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS), με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Ένωση Υγείας (IMHA) και τη INTERTANKO, εξέδωσαν νέα πρωτόκολλα για τον περιορισμό του κινδύνου των κρουσμάτων COVID-19 επί των πλοίων.

Τα πρωτόκολλα αποσκοπούν στη διασφάλιση της υγείας των ναυτικών και στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του θαλάσσιου εμπορίου, παρέχοντας στις κυβερνήσεις και στο ευρύ κοινό τη διαβεβαίωση ότι οι ναυτικοί μπορούν να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται με ασφάλεια.

Πρόσφατα, υπήρξαν ανησυχίες σχετικά με τις λοιμώξεις covid-19 στα πλοία, λόγω της μικρής μειοψηφίας που δεν τηρεί τις οδηγίες της βιομηχανίας.

Ενώ ο αριθμός των περιπτώσεων είναι περιορισμένος, τα πρόσφατα εκδοθέντα πρωτόκολλα παρέχουν στους πλοιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης, τα εργαλεία για την ασφαλή διαχείριση των υποθέσεων στα πλοία.

Με βάση προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές για την υγεία που δημοσίευσε το ICS τον Μάιο, τα νέα πρωτόκολλα εξοπλίζουν τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων με δύο χρήσιμα μέσα:
-Διάγραμμα ροής που θα βοηθήσει στον εντοπισμό της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται κατά τη διαχείριση μεγαλύτερου αριθμού ύποπτων κρουσμάτων σε σκάφη
-Ένα πίνακα διαδικασιών δοκιμών PCR που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό του τι πρέπει να γίνει και πότε πριν από την επιβίβαση και εάν εντοπίζεται ύποπτη περίπτωση σε πλοία.

Από την αρχή της πανδημίας, οι σχετικοί με το COVID-19 ταξιδιωτικοί περιορισμοί έχουν περιορίσει την ικανότητα της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας να αντικαθιστά το πλήρωμα των πλοίων. Υπάρχουν τώρα πάνω από 250.000 ναυτικοί αποκλεισμένοι στη θάλασσα, που περιμένουν να επαναπατριστούν.

Υπό το πρίσμα αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης και των εκτεταμένων επιπτώσεών της στη βιομηχανία, το ICS υπέβαλε τον Μάρτιο κατευθυντήριες γραμμές για την υγεία covid-19, οι οποίες επικαιροποιήθηκαν τον Μάιο, για την προστασία της υγείας των ναυτικών και των επιβατών, καθώς και του κοινού.