Αυξήθηκαν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν τον Ιούλιο οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, ενώ μικρότερη άνοδο παρουσίασαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών. Επίσης σε θετικό έδαφος κινήθηκε και τον περασμένο μήνα η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα, λόγω, φυσικά, των εγγυημένων από το ελληνικό Δημόσιο και τα κοινοτικά προγράμματα δανείων προς τις επιχειρήσεις.

Όπως δημοσιεύει η εφημερίδα «Ναυτεμπορική», σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το συνολικό ύψος των τραπεζικών καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυρών στο τέλος του Ιουλίου διαμορφώθηκε στο ποσό των 151,5 δισ. ευρώ, από 148,55 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του Ιουνίου, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,95 δισ. ευρώ.

Η θετική μεταβολή οφείλεται βασικά στην άνοδο των καταθέσεων των επιχειρήσεων, οι οποίες τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 2,54 δισ. ευρώ και το υπόλοιπό τους διαμορφώθηκε σε 31,77 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν με αισθητά μικρότερη ταχύτητα, κατά 409 εκατ. ευρώ, και το υπόλοιπό τους ανήλθε σε 119,72 δισ. ευρώ.

Θετική η πιστωτική επέκταση

Τον Ιούλιο του 2020, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα επιταχύνθηκε σε 1,5% από 0,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1.140 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 359 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 2020, ήταν θετική κατά 1.144 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 307 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 5,8% από 3,7% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 6,5% από 3,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 1.346 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 250 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε -1,0% από 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 202 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 57 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση νοικοκυριών

Αρνητική κατά 123 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Ιούλιο του 2020, έναντι θετικής καθαρής ροής 10 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,6% από -2,7% τον προηγούμενο μήνα.

Δάνεια σε καθεστώς αναστολής

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, μέχρι και τον Ιούλιο του 2020, το συνολικό υπόλοιπο των δανείων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων ανέρχεται σε 19.762 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια αυτά αφορούν στεγαστικά δάνεια (8.694 εκατ. ευρώ), δάνεια προς ΜΧΕ (7.892 εκατ. ευρώ), καταναλωτικά δάνεια (1.733 εκατ. ευρώ), δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις (1.439 εκατ. ευρώ) και λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά (3 εκατ. ευρώ).