Ανάπτυξη για την ELPEDISON κόντρα στην πανδημία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κατέγραψαν τα αποτελέσματα της ELPEDISON BV για το πρώτο εξάμηνο του 2020, παρά τη μείωση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια λόγω της πανδημίας COVID-19.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις των ΕΛΠΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2020, οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν θετικά τα περιθώρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά το α’ εξάμηνο 2020 ήταν το χαμηλότερο κόστος Φυσικού Αερίου λόγω αβεβαιότητας εν μέσω πανδημίας αλλά και εισαγωγών φθηνότερου υγροποιημένου φυσικού αερίου, που σε συνδυασμό με το κόστος δικαιωμάτων CO2 που διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, οδήγησαν σε αυξημένη παραγωγή των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρισμού με καύσιμο φυσικό αέριο.

Το EBITDA της Elpedison στο β’ τρίμηνο 2020 διαμορφώθηκε στα 11 εκατ., σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με πέρυσι, λόγω αυξημένης παραγωγής.

Παράλληλα, στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το μερίδιο αγοράς της εταιρείας παρουσίασε αύξηση, φθάνοντας περίπου το 5% έναντι 4% (Ιούνιος 2019, στοιχεία Χρηματιστήριο Ενέργειας), με διεύρυνση του πελατολογίου στη Χαμηλή και Μέση Τάση (οικιακοί και βιομηχανικοί πελάτες), παρά τον διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό από εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης, κατά το Α ́εξάμηνο 2020 η ELPEDISON ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της στην απελευθερωμένη αγορά προμήθειας Φυσικού Αερίου, διευρύνοντας το πελατολόγιό της, κυρίως στις περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας. Η εταιρεία συνεχίζει να εισαγάγει σημαντικές ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω του τερματικού σταθμού της ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, μέρος των οποίων διοχετεύει στη χονδρεμπορική αγορά.

Στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση επίσης σημειώνεται πως κατά το β’ εξάμηνο της χρονιάς αναμένεται να εφαρμοσθεί το Target Model στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το χρονοδιάγραμμα του οποίου έχει ήδη υποστεί σημαντικές καθυστερήσεις.

Ακόμη, στον τομέα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, βρίσκονται σε ισχύ ή/και έχουν προγραμματιστεί από την ELPEDISON νέες δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του πελατολογίου και τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς, τόσο στον ηλεκτρισμό, όσο και στην προμήθεια Φυσικού Αερίου.

Σημειώνεται πως η ELPEDISON κινείται για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου, ισχύος έως 826MWe. Πρόσφατα το ΥΠΕΝ προχώρησε στην έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για τη νέα μονάδα που θα εγκατασταθεί στην περιοχή της Δ.Ε. Εχεδώρου, στο Δήμο Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.