Τουρκία: Ύφεση της οικονομίας 9,9% για το β΄τρίμηνο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η τουρκική οικονομία συρρικνώθηκε κατακόρυφα στο β΄ τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εν μέσω της πανδημίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Η οικονομία συρρικνώθηκε 9,9% στο β΄ τρίμηνο έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγουμένου έτους σε εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένη βάση.

Οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για συρρίκνωση 12,3% του ΑΕΠ σε μη εποχικά προσαρμοσμένη βάση. Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι οι καταναλωτικές δαπάνες υποχώρησαν 8,6% σε ετήσια βάση στο β΄ τρίμηνο. Οι κυβερνητικές δαπάνες μειώθηκαν 0,8% και ο σχηματισμός κεφαλαίου υποχώρησε κατά 6,1%.

Η εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκε 6,3% στο β΄ τρίμηνο με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγουμένου έτους, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών υποχώρησαν 35,3%.