ΥΕΝ: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εισαχθέντων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, οι εισαγόμενοι στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Οι συνολικοί πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) έχουν ήδη τοιχοκολληθεί στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150), καθώς και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.yen.gr  και www.hcg.gr.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, στις ΑΕΝ εισάγονται συνολικά για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020, 1153 σπουδαστές και σπουδάστριες (613 πλοίαρχοι, 540 μηχανικοί) ενώ οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρουσιαστούν για εγγραφή και φοίτηση στις ΑΕΝ που έχουν επιτύχει έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020. Σημειώνεται πως όσοι δεν παρουσιαστούν για εγγραφή αποκλείονται της φοίτησης και οι θέσεις τους καταλαμβάνονται από υποψηφίους της δεύτερης γενικής κατηγορίας, οι οποίοι δεν εισήχθησαν.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των σπουδαστών στις ΑΕΝ είναι τα εξής:

  1. Δελτίο ταυτότητας και μια φωτοτυπία αυτού
  2. Τέσσερις (4) φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
  3. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου (εάν δεν έχει κατατεθεί στο ΥΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν.)
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα, ή βεβαίωση διαγραφής εφόσον είχαν εγγραφεί σε κάποιο ΑΕΙ.

Τους συνολικούς πίνακες των εισαγόμενων Πλοιάρχων και Μηχανικών μπορείτε να βρείτε εδώ: