Νέος Πρόεδρος στην Attica Group ο Ευστρ. Χατζηγιάννης

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η Attica Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 7η Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, η οποία εξέλεξε ως Πρόεδρο, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστράτιο Χατζηγιάννη του Γιαννάκη-Ιωάννη.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

– Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Πρόεδρος
– Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Μέλος
– Μιχαήλ Γ. Σακέλλης, Μέλος