Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης – Αναλυτικά παραδείγματα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Η κατάργηση το 2021 της εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, τους επαγγελματίες και τους αγρότες θα ανακουφίσει εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους που επιβαρύνονται με την εν λόγω εισφορά.

Αντιθέτως, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, οι συνταξιούχοι και οι εισοδηματίες δεν θα έχουν ανάλογο όφελος, καθώς για αυτούς θα ισχύσει κανονικά η εισφορά το επόμενο έτος.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβαρύνει σήμερα τους φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και επιβάλλεται με συντελεστές που ξεκινούν από 2,2% και φθάνουν κλιμακωτά το 10% για τους έχοντες υψηλά εισοδήματα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του συνολικού ετήσιου εισοδήματος που δηλώνει ο φορολογούμενος από όλες τις πηγές και του τεκμαρτού εισοδήματός του, το οποίο προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης.

Η εισφορά αλληλεγγύης παρακρατείται από μισθούς και συντάξεις παράλληλα με τον φόρο εισοδήματος ενώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, εισοδηματίες και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων βεβαιώνεται με τη φορολογική δήλωση του επόμενου έτους.

Η κατάργηση της εισφοράς για το 2021 σημαίνει πως χιλιάδες μισθωτοί θα δουν από τον Ιανουάριο αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους.

Για παράδειγμα στον ιδιωτικό τομέα:

  • Μισθωτός του ιδιωτικού τομέα με ετήσιο καθαρό εισόδημα 15.000 ευρώ σήμερα καταβάλλει συνολική εισφορά αλληλεγγύης 66 ευρώ (15.000-12.000*2,2%) και η μηνιαία παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης του διαμορφώνεται στα 4,71 ευρώ (66/14). Από την 1η Ιανουαρίου 2021 ο εν λόγω μισθωτός θα δει τον μισθό του αυξημένο κατά 4,71 ευρώ.
  • Μισθωτός του ιδιωτικού τομέα με ετήσιο καθαρό εισόδημα 35.000 ευρώ πληρώνει σήμερα συνολική εισφορά αλληλεγγύης 1.001 ευρώ (35.000-30.000*6,5%+676). Η μηνιαία παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης διαμορφώνεται στα 71,5 ευρώ (1.001/14). Αυτός από την 1η Ιανουαρίου 2021 θα δει τον μισθό του αυξημένο κατά 71,5 ευρώ.

Δεν θα ισχύσει ωστόσο το ίδιο για τους μισθωτούς του Δημοσίου:

  • Μισθωτός του Δημοσίου με ετήσιο καθαρό εισόδημα 15.000 ευρώ πληρώνει σήμερα όπως και ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα εισφορά 66 ευρώ σε ετήσια βάση. Ωστόσο, έχει μηνιαία παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης 5,5 ευρώ (66/12), την οποία θα εξακολουθήσει να καταβάλει και το 2021.
  • Μισθωτός του Δημοσίου με ετήσιο καθαρό εισόδημα 35.000 ευρώ πληρώνει ετησίως συνολική εισφορά αλληλεγγύης 1.001 ευρώ και σε μηναία βάση παρακρατούνται από το μισθό του 83,42 ευρώ (1.001/12). Αυτό το ποσό θα συνεχίσει να τον επιβαρύνει και το 2021.

Λόγω της προφανούς διάκρισης ήδη υπάρχουν φωνές που χαρακτηρίζουν ως αντισυνταγματική τη διαφορετική αυτή μεταχείριση που επιφυλάσσει η κυβέρνηση στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στους επαγγελματίες και στους αγρότες, έναντι των εργαζομένων στο Δημόσιο, των συνταξιούχων και των εισοδηματιών.