Και η ευρωπαϊκή ναυτιλία στην εμπορία ρύπων. Ναι μεν, αλλά, λένε οι ευρωπαίοι εφοπλιστές

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

“Δεν πρέπει να υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι η βιομηχανία είναι πλήρως αφοσιωμένη στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα”, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαικών Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA) κ. Μάρτιν Ντόρσμαν σχολιάζοντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εντάξει την ευρωπαϊκή ναυτιλία στο σύστημα εμπορίας ρύπων.

“Από τότε που εγκρίθηκε η αρχική στρατηγική του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία το 2018”, είπε ο κ. Ντόρσμαν, “ο ναυτιλιακός κλάδος εργάζεται σκληρά για την επίτευξη αυτών των στόχων και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Επιπλέον, υπέβαλε πρόταση για ένα Διεθνές Ταμείο Θαλάσσιας Έρευνας και Ανάπτυξης. Η πρόταση επιδιώκει τη θέσπιση ενός προγράμματος για την επιτάχυνση της εισαγωγής τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και μηδενικού άνθρακα και καυσίμων για νέα και υπάρχοντα σκάφη.

Ωστόσο”, πρόσθεσε, “εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον ένα μέτρο που βασίζεται στην αγορά της ΕΕ (MBM), εκτός από άλλα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα που έχει θέσει ο ΔΝΟ, θα εκτροχιάσει τις διεθνείς διαπραγματεύσεις στον ΙΜΟ και θα επαναφέρει την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί.

Επιπλέον”, αναρωτήθηκε, “είναι το EU ETS της ΕΕ ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό μέτρο; Εάν όχι, ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις;» Και συνέχισε : «Αντί να εφαρμόσουμε τυφλά το EU ETS της ΕΕ για τη ναυτιλιακή βιομηχανία που ήδη προωθείται προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, θα πρέπει πρώτα να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα με μια ανεξάρτητη, διεξοδική και ολοκληρωμένη εκτίμηση επιπτώσεων».

“Η ECSA καλεί όλους τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να συζητήσουν με τη βιομηχανία και να συζητήσουν ανοιχτά τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα μιας δράσης της Ε.Ε. και τις διάφορες επιλογές πολιτικής. Αναμένουμε επίσης να συμβάλουμε πλήρως στην άσκηση εκτίμησης επιπτώσεων, η οποία επιμένουμε ότι αποτελεί απόλυτη ανάγκη”, κατέληξε ο κ. Ντόρσμαν.