Θετική αξιολόγηση από την Κομισιόν για τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης παρά την πανδημία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Σε θετική αποτίμηση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης προβαίνει η Κομισιόν, σύμφωνα με την 7η έκθεση για την αξιολόγηση της χώρας σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας που ανακοινώθηκε σήμερα.

Αποδίδονται εύσημα στην κυβέρνηση καθώς παρά την υγειονομική κρίση κατάφερε να προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα στο πεδίο του Πτωχευτικού δικαίου.

Γίνεται λόγος και για καλή πρόοδο στο πεδίο της επενδυτικής αδειοδότησης, της ενεργειακής πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και για επιπλέον μεταρρυθμιστικά βήματα σε τομείς που δεν συνδέονται με την εποπτεία.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η δυσχερή συγκυρία που προκάλεσε η πανδημία, αναπόφευκτα προκάλεσε καθυστερήσεις στην εφαρμογή μιας σειράς δράσεων και οι οποίες δικαιολογούνται, ενώ κάνει λόγο για ανάκαμψη το 2022 στα προ κρίσης επίπεδα.

Αναλυτικά, στην έκθεση αναφέρεται ότι η ελληνική κυβέρνηση έως σήμερα κατάφερε να διαχειριστεί και να συγκρατήσει την έκταση της Υγειονομικής κρίσης, ενώ κινητοποίησε ένα μεγάλο ύψος μέτρων ούτως ώστε να συγκρατήσει τις κοινωνικοοικονομικές της επιπτώσεις. Ωστόσο επισημαίνεται ότι η Πανδημία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την οικονομία.

Στην έκθεση γίνεται αποτίμηση και των καθυστερήσεων, όπως για παραδείγματα στις διαδικασίες στα δικαστήρια, στην εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κράτους προς ιδιώτες, στον τομέα της υγείας, του Κτηματολογίου αλλά και του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.

Τα μέτρα στήριξης

Τα μέτρα στήριξης υπολογίζονται σε 3,1 δισ. ευρώ (1,9% του ΑΕΠ) στο πεδίο της μείωσης των φορολογικών βαρών, σε 4,1 δις ευρώ (2,4% του ΑΕΠ) από την πλευρά των δαπανών και σε αύξηση ρευστότητας κατά 5,9 δισ. ευρώ (3,5% του ΑΕΠ).

Εκτιμάται ότι η εξέλιξη της πανδημίας και κατά συνέπεια του οικονομικού της αντίκτυπου παραμένει εξαιρετικά και πρωτόγνωρα υψηλή και αυτό συνεπάγεται ασάφεια και για τα μελλοντικά μέτρα τα οποία ίσως να είναι αναγκαία και να συγκρατηθεί η Πανδημία. Γίνεται επίσης λόγος για τη στήριξη που θα παράσχει το σχέδιο ανάκαμψης. Το πρωτογενές έλλειμμα υπολογίζεται στο 5,8% του ΑΕΠ χωρίς να συνυπολογιστεί η δαπάνη για την πληρωμή των αναδρομικών στους συνταξιούχους που εκτιμάται προσωρινά σήμερα 0.8% του ΑΕΠ.