Ναυτιλία: Σε χαμηλό 30ετίας παγκοσμίως η αναλογία παραγγελιών/στόλου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών για όλους τους τομείς ως αναλογία του στόλου βρίσκεται τώρα στο χαμηλότερο σημείο από το 1989, τη χρονιά που έπεσε το Τείχος του Βερολίνου. Σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την Clarkson Research Services είναι τώρα στο 7,4%.

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, όπως πχ στον τομέα LNG, που η αναλογία είναι στο 22%, αλλά τα ποσοστά δεξαμενόπλοιων, χύδην και boxships βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα πολλών δεκαετιών.

Η Clarksons σημειώνει ότι η παγκόσμια δυναμικότητα ναυπηγείων σήμερα είναι περίπου 40% κάτω από το ζενίθ που παρατηρήθηκε το 2010-11.

Μέχρι στιγμής παραγγέλθηκαν μόλις 23 εκατομμύρια dwt. Το σύνολο του έτους, σύμφωνα με τον Clarksons, θα μπορούσε να είναι παρόμοιο με το 30m dwt του 2016.

Η Clarksons παρακολουθεί επίσης τις ετήσιες παραδόσεις πλοίων.Την περίοδο 2010- 2019 οι ετήσιες παραδόσεις ήταν κατά μέσο όρο 116 εκατομμύρια dwt.

Το σύνολο του 2020 αναμένεται να φτάσουν τα 84 εκατομμύρια dwt, με το μέγεθος του βιβλίου παραγγελιών να μειώνεται κατά 20% από τα 195 εκατομμύρια dwt στις αρχές του έτους σε 156 εκατομμύρια dwt έως τον Σεπτέμβριο.

maritimes.gr