Πλακιωτάκης στο ECONOMIST : «Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Η Ναυτιλία ήταν από τις πρώτες βιομηχανίες σε παγκόσμιο επίπεδο που ανέλαβε πρωτοβουλίες το 2011 μέσα από ένα παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα», τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο του Economist με θέμα την βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία.

«Η Ελλάδα», είπε ο κ. Πλακιωτάκης, «έχει αγκαλιάσει την ιδέα και την πρακτική του Blue Growth και υποστηρίζει επίσης πλήρως την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που αποτελεί μια σημαντική οραματιστική προσέγγιση για τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη, πράσινη και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη. Η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει στρατηγικό ρόλο στην παροχή αγαθών στα έθνη του κόσμου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», συνέχισε, «βασίζεται στη διεθνή ναυτιλία για περισσότερο από το 75% του εξωτερικού της εμπορίου και 32% για το ενδοκοινοτικό εμπόριο. Πρέπει να τονιστεί ότι ο απαραίτητος ρόλος του ναυτιλιακού τομέα φάνηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, καθώς η βιομηχανία συνέχισε να παρέχει ιατρικά εφόδια και άλλα βασικά αγαθά παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπισε και συνεχίζει να βιώνει».

«Η ναυτιλία είναι ήδη, μακράν, η πιο αποτελεσματική μορφή εμπορικής μεταφοράς όσον αφορά τις εκπομπές CO2 ανά τόνο-μίλι φορτίου που μεταφέρεται. Χαρακτηριστικά, μεταφέρει περίπου το 90% των παγκόσμιων εμπορευματικών μεταφορών και αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 3% των παγκόσμιων εκπομπών CO2».

Εξάλλου ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στις βασικές προτεραιότητες για το Blue Growth αλλά και στα βασικά εμπόδια για την προώθηση της ατζέντας της αειφορίας στο πλαίσιο της Ναυτιλίας:

««Η ναυτιλία είναι μια διεθνής βιομηχανία και επομένως απαιτούνται διεθνείς λύσεις και κανονισμοί. Κι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε όταν οι ρυθμιστικές αρχές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εφαρμόζουν σχετικές περιβαλλοντικές φιλοδοξίες. Η περιφερειοποίηση και ο μονομερισμός είναι και οι δύο εχθροί των αποτελεσματικών και βιώσιμων περιβαλλοντικών μέτρων. Για τη ναυτιλία, ο μόνος πραγματικά βιώσιμος δρόμος προς τα εμπρός τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον τομέα είναι μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)», σχολίασε ο κ. Πλακιωτάκης και συνέχισε:

«Τα κύρια εμπόδια στην προώθηση της ατζέντας της αειφορίας είναι η υιοθέτηση μη ρεαλιστικών φιλοδοξιών και ανεφάρμοστων στόχων και μέτρων. Η ναυτιλιακή βιομηχανία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, όπως ναυπηγεία, κατασκευαστές κινητήρων, ναυλωτές, προμηθευτές καυσίμων, διυλιστήρια, λιμάνια κ.λπ. Επομένως, η συνεισφορά τους και οι σχετικές επενδύσεις είναι απολύτως απαραίτητες για την επίτευξη της Blue Growth. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναγνωριστεί σαφώς από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής».

Ο κ. Πλακιωτάκης, σημείωσε ότι «για να καταφέρουμε το Blue Growth, η έρευνα και ανάπτυξη είναι καθοριστικής σημασίας για την εύρεση και την υποστήριξη των καταλληλότερων λύσεων για τη Ναυτιλία και το περιβάλλον. Αυτό περιλαμβάνει την εισαγωγή εναλλακτικών καυσίμων και, εάν απαιτείται, σχετικής υποδομής. Ωστόσο, τα εμπόδια στην αγορά, όπως η ασφάλεια των εναλλακτικών καυσίμων, η ενεργειακή πυκνότητα και η παγκόσμια διαθεσιμότητα, πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και να διευθετηθούν πολύ πριν από την εμπορική τους εισαγωγή. Εάν αυτό δεν συμβεί, κινδυνεύουμε να επαναλάβουμε τα ίδια προβλήματα που σχετίζονται με την παράδοση, τη χρήση και την αποθήκευση καυσίμων πλοίων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, τα οποία αντιμετωπίζουν τα πλοία από την 1.1.2020».

Τέλος, σχετικά με την ατζέντα της αειφορίας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Πλακιωτάκης, τόνισε: «Για να προχωρήσει η ατζέντα της αειφορίας, εμείς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να έχουμε κατά νου τους τρεις πυλώνες: Το περιβάλλον, τον κοινωνικό αλλά και τον οικονομικό πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης. Εάν επιλέξουμε να αγνοήσουμε ένα, ας πούμε το οικονομικό, ενάντια στο άλλο, δηλαδή το περιβάλλον, τότε κινδυνεύουμε να χάσουμε έναν από τους πιο στρατηγικούς και ζωτικούς βιομηχανικούς τομείς μας, τη ναυτιλία. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό».