Αγορά HANDIES: Ξεχώρισε ο Ατλαντικός

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Η αγορά των Handies, την προηγούμενη εβδομάδα, στην Ευρώπη εμφάνισε ανοδικές τάσεις. Υπήρξε πλειάδα φορτίων για το επόμενο διάστημα, έτσι οι πλοιοκτήτες επεδίωξαν καλύτερους ναύλους. Οι ναύλοι για τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας, για κυκλικά ταξίδια ανέβηκαν στα $ 14,5-15,5Κ/ημέρα, προς τη Μεσόγειο, με Scrap φορτία, στα $ 16,5-17,5Κ/ημέρα και για τα Υπερατλαντικά ταξίδια διατηρήθηκαν στα $ 12,5-13,5Κ /ημέρα.

Παρόμοια εικόνα με της προηγούμενης εβδομάδας παρουσίασε η αγορά της Μεσογείου, με τη ζήτηση να είναι περιορισμένη. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια μέσα στη Μεσόγειο και προς την Ευρώπη έμειναν στα $ 9,5-10,5Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 9,5-10,5Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), και προς την Ασία στα $ 19-20Κ/ημέρα.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Αμερικάνικος Κόλπος συνέχισε αυξητικά, με τη μειωμένη προσφορά χωρητικότητας να δίνει τον τόνο. Επίσης, υπήρξε αυξημένος όγκος φορτίων προς Ευρώπη-Μεσόγειο. Ενδεικτικά, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού κινήθηκαν στα $ 14,5-15,5Κ /ημέρα και στην Ασία στα $ 22-23Κ /ημέρα.

Η αγορά της ECSA, την προηγούμενη εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από τη μειωμένη ζήτηση, ενώ άρχισε να αυξάνεται ο αριθμός των διαθέσιμων πλοίων για τον Οκτώβριο. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια μειώθηκαν στα $ 11-12Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο), προς τη Δυτ. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA) στα $ 16,5-17,5Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 17-18Κ/ημέρα. Στην Ασία, η αγορά κρατήθηκε στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, αν και επικράτησε ηρεμία, λόγω διακοπών.

Όσες διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν άμεσα διαθέσιμα πλοία, των οποίων οι πλοιοκτήτες έκλεισαν στα ίδια επίπεδα ή και λίγο χαμηλότερα, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή έκλεισαν στα $ 8,5-9,5Κ /ημέρα, τα κυκλικά ταξίδια από το NOPAC στα $ 8-9Κ/ημέρα και από τη Ν.Α. Ασία προς Κίνα στα $ 9-10Κ /ημέρα.