Νέα αύξηση για τα Capes στον Ατλαντικό

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Δυναμικά ξεκίνησε ο γενικός δείκτης ναυλαγοράς, BDI, τον Οκτώβριο, ο οποίος κατέγραψε θεαματική άνοδο την τελευταία εβδομάδα, κατά 353 μονάδες, σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή. Έτσι, την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, έκλεισε στις 2020 μονάδες.
Ας δούμε, αναλυτικότερα, πως κινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά ξηρού φορτίου ανά μέγεθος πλοίου, ξεκινώντας από τα CAPEs. Η αγορά του Ειρηνικού παρουσίασε ανοδικές τάσεις, αν και το ξεκίνημα της εβδομάδας ήταν οκνηρό. Ωστόσο, η αγορά ανέβασε στροφές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη απόκλιση στους ναύλους. Έτσι, τα επίπεδα των ναύλων στη διαδρομή Αυστραλία -Κίνα (C5) κινήθηκαν στα 8-9,8$/tn, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Και στην πλευρά του Ατλαντικού, η αγορά συνέχισε με θετικό πρόσημο για άλλη μια εβδομάδα. Στο βορρά, ο συνδυασμός υψηλής ζήτησης και χαμηλής προσφοράς χωρητικότητας απέφερε κέρδη στους πλοιοκτήτες. Επίσης, στο νότο η αγορά ακολούθησε τη θετική πορεία των προηγούμενων ημερών, αφού η αυξανόμενη ζήτηση απορρόφησε μεγάλο μέρος της προσφοράς και των μετακινούμενων πλοίων, ιδίως για το 2ο μισό του μήνα. Έτσι, οι ναύλοι για τα ταξίδια από Βραζιλία προς την Κίνα κινήθηκαν στα 23-23,5 $/tn, κατά μ.ο. (για τη διαδρομή C3 και αναλόγως την ημερομηνία ταξιδίου), ενώ οι ναύλοι από την Ευρώπη προς την Ασία αυξήθηκαν στα $ 54-54,5 Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C9) και τα Υπερατλαντικά κυκλικά ταξίδια στα $ 39,5-40,1 Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C8).

Σχετικά με τα Kamsarmaxes στον Ατλαντικό και στην αγορά της ECSA, η δραστηριότητα ήταν μειωμένη, αλλά η ανοδική πορεία των μεγαλύτερων μεγεθών οδήγησε πολλούς ναυλωτές να στραφούν και σ’ αυτό τον τομέα. Έτσι η συγκεκριμένη υπο-αγορά διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα. Οι ναύλοι για τα ταξίδια προς την Ασία έκλεισαν στα $ 12-13Κ/ημέρα (με παράδοση στην Ασία). Στο Β. Ατλαντικό, η αυξημένη ροή φορτίων, κυρίως στις Υπερατλαντικές διαδρομές, διατήρησε το θετικό κλίμα και αυτό αποτυπώθηκε και στα επίπεδα της ναυλαγοράς. Επίσης, η αγορά της Β. Ευρώπης συνέχισε με περισσότερα φορτία. Οι ναύλοι για τα ταξίδια από τον Αμερικάνικο Κόλπο προς την Άπω Ανατολή έφτασαν στα $ 16,5-17,5Κ/ημέρα + 650-750K $ ΒΒ και από τη Μαύρη Θάλασσα προς την ίδια κατεύθυνση στα $ 13-14Κ /ημέρα (με παράδοση στην Ασία).

Από την άλλη πλευρά, η αγορά στην Ασία συνέχισε πτωτικά. Φαίνεται πως οι σύντομες διακοπές στην Ασία, προς το τέλος της εβδομάδας, μείωσαν τη ζήτηση και έριξαν τους ρυθμούς της αγοράς. Ωστόσο, αρκετοί ναυλωτές αύξησαν το ενδιαφέρον τους για ναυλώσεις περιόδου. Θετικά σημεία είναι η αυξημένη δραστηριότητα από την Αυστραλία και το NOPAC και ότι αναμένεται να ανέβει η δραστηριότητα στον Αμερικάνικο Κόλπο, οπότε θα μετακινηθούν αρκετά πλοία. Οι ναύλοι για κυκλικά ταξίδια στη Ν.Α. Ασία κινήθηκαν στα $ 10-11Κ /ημέρα.
Για τα SUPRAMAXes-ULTRAMAXes στη Ν.Α. Ασία, την προηγούμενη εβδομάδα, η αγορά συνέχισε πτωτικά, με τη ζήτηση να είναι μειωμένη. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια μεταξύ Ν.Α. Ασίας και Άπω Ανατολής κινήθηκαν στα 13-14Κ/ημέρα.

Η αγορά της Άπω Ανατολής συνέχισε ήρεμα. Η ζήτηση μειώθηκε αρκετά, αλλά η περιορισμένη προσφορά χωρητικότητας συγκράτησαν την αγορά στα ίδια επίπεδα. Συγκεκριμένα, οι ναύλοι των SMXs για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή έμειναν στα $ 8,5-9,5Κ/ημέρα, για κυκλικά ταξίδια στο NOPAC στα $ 9,5-10,5Κ/ημέρα και τα ταξίδια της επιστροφής (BH) στα $ 3-3,5Κ/ημέρα.

Στον Αραβικό Κόλπο και την Δυτ. Ινδία, η αγορά διατήρησε τις πτωτικές τάσεις, αφού η δραστηριότητα ήταν περιορισμένη και αυξήθηκε ο αριθμός των πλοίων. Οι διακοπές στην Άπω Ανατολή και στη Ν.Α. Ασία επηρέασε και τη ζήτηση των πλοίων προς εκείνες τις περιοχές. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια στην Άπω Ανατολή έμειναν στα $ 12,5-14Κ/ημέρα (από Αραβικό Κόλπο (AG) –Δυτική Ινδία (WCI)), για σύντομα ταξίδια μεταξύ Αραβικού Κόλπου –Δυτικής Ινδίας στα $ 10-11,5Κ/ημέρα και τα ταξίδια προς τη Μεσόγειο υποχώρησαν στα $ 3,5-4,5Κ/ημέρα.

Στον Ατλαντικό, και ειδικά στον Αμερικάνικο κόλπο, η αγορά παρουσίασε κινητικότητα, αφού οι ναυλωτές προσπάθησαν γρήγορα να καλύψουν τις ανάγκες τους ενόψει των ασιατικών διακοπών. Οι ναύλοι των SMXs για τα Υπερατλαντικά ταξίδια αυξήθηκαν στα $ 15,5-16,5Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 24-25Κ /ημέρα. Η αγορά της ECSA συνέχισε στις χαμηλές ταχύτητες των προηγούμενων ημερών, με μειωμένη ζήτηση ιδίως για τις υπερατλαντικές διαδρομές. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια προς την Ν.Α. Ασία-Κίνα έμειναν στα $ 13-14Κ/ημέρα + 300-400Κ$ ΒΒ και για τα Υπερατλαντικά ταξίδια (Μεσόγειο / Ευρώπη) υποχώρησαν στα $ 13-14Κ/ημέρα (APS Recalada).

Στην Ευρώπη, η αγορά είχε δυναμική και είδε μικρές βελτιώσεις, με σταθερή ροή φορτίων. Οι ναύλοι των SMXs για τα κυκλικά-τοπικά ταξίδια ανέβηκαν στα $ 14,5-15,5Κ /ημέρα, για ταξίδια με SCRAP φορτία προς τη Μεσόγειο στα $ 17,5-18,5Κ /ημέρα, ενώ προς την Ασία διατηρήθηκαν στα $ 23,5-24,5Κ /ημέρα.

Η εικόνα της αγοράς στη Μεσόγειο εμφάνισε, σχετική ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς, όμως αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επωφεληθούν οι ναυλωτές ασκώντας πτωτικές πιέσεις. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένα SMX για ταξίδι από τη Μεσόγειο /Μαύρη Θάλασσα προς την Ασία έκλεινε στα $ 22-23Κ/ημέρα (παράδοση Canakkale /Μαύρη Θάλασσα), προς τον Αμερικάνικο Κόλπο (USG) στα $ 10-11Κ/ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 12,5-13,5Κ/ημέρα.