Πλέγμα ελέγχου στις κινεζικές επενδύσεις στην ΕΕ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Από τις 11 Οκτωβρίου τίθεται σε πλήρη λειτουργία το νέο κοινοτικό πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος, αν και δεν αναφέρεται, είναι προφανής και αφορά τον περιορισμό της διείσδυσης, κυρίως των κινεζικών επιχειρήσεων, σε στρατηγικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα «Ναυτεμπορική», η Κομισιόν επισημαίνει ότι στους τελευταίους 18 μήνες μετά την έγκριση του σχετικού κανονισμού, τον Απρίλιο του 2019, η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη έθεσαν σε εφαρμογή μια αποτελεσματική δομή με στόχο τη διασφάλιση των στρατηγικών συμφερόντων της Ευρώπης.

Ειδικότερα, δημιουργήθηκε ένας νέος μηχανισμός συνεργασίας σε κοινοτικό επίπεδο, δίνοντας τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη και στην Επιτροπή να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να εγείρουν ανησυχίες σχετικά με συγκεκριμένες ξένες επενδύσεις.

Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον μία ΑΞΕ μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη θα εξετάζουν τις πιθανές συνέπειες στους εξής τομείς:

Πηγή: Ναυτεμπορική