Elevate Greece: Η πύλη εισόδου για τις ελληνικές startups

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Μια νέα εποχή για τις ελληνικές startups εγκαινιάστηκε στη χώρα μας. Στα επίσημα «αποκαλυπτήρια» της πλατφόρμας ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων Elevate Greece, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας στη χώρα, ως βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

«Αρχίζει και δημιουργείται κάτι καινούργιο στη χώρα μας και είναι χρέος μας αυτό το οικοσύστημα να το στηρίξουμε με κάθε τρόπο» τόνισε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας πως «δουλειά της κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει το περιβάλλον. Να χτίσει το οικοσύστημα», ανέφερε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι με τη δημιουργία του Elevate Greece, υλοποιείται μία προεκλογική δέσμευση.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει τόπος προσέλκυσης ταλέντου, ιδίως τώρα που αποδείχθηκε ότι είναι δυνατόν να εργαστεί κανείς από παντού.

Ένας από τους βασικούς στόχους του Elevate Greece είναι και η καταγραφή των ελληνικών καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων. «Μέχρι σήμερα η Ελληνική Πολιτεία δεν γνώριζε πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν, σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται, πόσους εργαζόμενους απασχολούν και τι κύκλο εργασιών έχουν.

Το Elevate Greece είναι το απαραίτητο εργαλείο της Πολιτείας για τη στοχευμένη υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων προσφέροντας εξειδικευμένα κίνητρα και ευεργετήματα» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του υφυπουργού Έρευνας & Τεχνολογίας, Χρίστου Δήμα, ο οποίος είναι και το αρμόδιο στέλεχος της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο έργο.

Το Elevate Greece αποσκοπεί στην ενίσχυση, ανάπτυξη και εξωστρέφεια των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων. Βασικός στόχος του είναι να προωθήσει τη μεταξύ τους δικτύωση, καθώς και την δυνατότητα ανάδειξής τους σε διεθνές επίπεδο. Θα καταγράφεται επίσης η πορεία τους στη βάση κρίσιμων δεικτών, καθιστώντας τις νεοφυείς επιχειρήσεις πόλο έλξης για επενδυτικούς «αγγέλους» και επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Προϋποθέσεις εγγραφής

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις που πληρούν 2 βασικά χαρακτηριστικά: α) της καινοτομίας και β) της δυνατότητας κλιμάκωσης του εγχειρήματος και θα κρίνονται από αξιολογητές εγνωσμένου κύρους στους τομείς της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Οι ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω του συνδέσμου elevategreece.gov.gr και η προθεσμία, ειδικά για το 2020, «τρέχει» μέχρι το τέλος του έτους. Από το 2021, οι αιτήσεις προβλέπεται να υποβάλλονται σε τρεις κύκλους: 01/01 με 30/03, 01/05 με 30/07 και 01/09 με 30/11.

Για να υποβάλλει μια νεοφυής επιχείρηση αίτηση στο Elevate Greece, προκειμένου να εγγραφεί στο μητρώο πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

• Διαθέτει νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ (εξαιρούνται μονοπρόσωπες ΙΚΕ και ΕΠΕ), με έδρα στην ελληνική επικράτεια, ή διατηρεί θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα στην Ελλάδα εφόσον η έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή (συνεπώς διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ).
• Δεν ξεπερνά τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας από τη σύστασή της πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο μητρώο.
• Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση όπως καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
• Ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.
Σημειωτέον πως θα υπάρχει μία επιτροπή από 20 αξιολογητές που θα ελέγχει τις αιτήσεις (σ.σ. για κάθε αίτηση θα υπάρχουν δύο αξιολογητές) και θα εγκρίνει ή όχι την εγγραφή των επιχειρήσεων στο μητρώο.
Επίσης, θα υπάρχει διαδικασία fast track εγγραφής για:
• Επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν στην εταιρική τους σύνθεση εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capitals) από Ελλάδα και εξωτερικό, λοιποί θεσμικοί επενδυτές, τραπεζικοί Οργανισμοί.
• Tεχνοβλαστοί (Spin-Off) ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.
• Επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση σε προγράμματα του HORIZON 2020
• Επιχειρήσεις που κατέχουν κατοχυρωμένο και ενεργό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο European Patent Office και στο US Patent Office.

Οι εταιρείες που θα εντάσσονται στο μητρώο μπορούν να συμμετέχουν στα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας και να έχουν πρόσβαση σε οφέλη και χορηγίες από τους επίσημους υποστηρικτές του Elevate Greece, οι οποίοι καλούνται να ενισχύσουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους.