ΟΠΑΠ: Υπερκαλύφθηκε 3 φορές το ομόλογο – 2,10% το επιτόκιο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Με μεγάλη ζήτηση ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο του ΟΠΑΠ ύψους 200 εκατ. ευρώ και με την τελική απόδοση να διαμορφώνεται στο 2,10%.  Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά, ανήλθε σε 611,9 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να σημειωθεί υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3,06 φορές.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Η Εurobank η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς  ως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της εταιρείας ΟΠΑΠ ΑE προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς στις 23.10.2020, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη (οι «ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 611,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3,06 φορές. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2,10%, το επιτόκιό τους σε 2,10% και η τιμή διάθεσης σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 137.000 ομολογίες (68,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και β) 63.000 ομολογίες (31,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών οιμολογιών) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.