MMI: Το Moore Maritime Index είναι διαθέσιμο με τα στοιχεία του 2019

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Η Moore Greece, ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρεία που εξειδικεύεται στον κλάδο της ναυτιλίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ξενοδοχείων, ανακοινώνει πως το Moore Maritime Index “MMI”, μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα λειτουργικά κόστη και τα έσοδα από περισσότερα από 1,500 πλοία, έχει ενημερωθεί και είναι διαθέσιμο με τα δεδομένα του 2019.

Τα δεδομένα προέρχονται από ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις πλοιοκτητριών εταιρειών μόνο, και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα που παράγονται από το MMI δείχνουν τον «πραγματικό κόσμο» των οικονομικών επιδόσεων του ναυτιλιακού τομέα σε περισσότερους από 20 τύπους πλοίων.

Σημαντικά ευρήματα:

  • Ο τομέας των δεξαμενόπλοιων (Tankers) παρουσίασε σημαντικά υψηλότερη επίδοση στα έσοδα, με τα μεγαλύτερα σε μέγεθος πλοία να επωφελούνται περισσότερο από την εντυπωσιακή αγορά του 2019, καθώς τα έσοδα των Suezmaxes αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50%. Τα λειτουργικά κόστη παρέμειναν σταθερά συνολικά, με το κόστος πληρωμάτων, τις επισκευές, τα εφόδια και τα διοικητικά έξοδα να παρουσιάζουν μια ελαφρά μείωση, ίσως υποβοηθούμενη από το ισχυρό δολάριο, το οποίο αντιστάθμισε το υψηλότερο κόστος λιπαντικών και τα υψηλότερα έξοδα ασφάλισης. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη του τομέα των δεξαμενόπλοιων βελτιώθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με το 2018.
  • Τα έσοδα του κλάδου των Dry Bulk Carriers, από την άλλη πλευρά, σημείωσαν μείωση σε όλους τους τύπους πλοίων. Τα Handys επηρεάστηκαν περισσότερο από τη μείωση των εσόδων κατά περίπου 12%, ενώ τα Capes ήταν η κατηγορία με την καλύτερη επίδοση με μείωση μόλις 4%. Τα λειτουργικά κόστη ακολούθησαν το ίδιο μοτίβο με τα Tankers, αφού σαν σύνολο παρέμειναν σχετικά αμετάβλητα σε σύγκριση με το 2018, το οποίο, σε συνδυασμό με την πτώση των ναύλων, οδήγησε σε μειωμένα καθαρά κέρδη που κυμαίνονται μεταξύ 25% στα Handy και 10% στην κατηγορία των Capesize.
  • Το κόστος για Drydocking/Special Survey αυξήθηκε και στους δύο τομείς, όπως και ο μέσος αριθμός ημερών για drydocking και special survey, αντικατοπτρίζοντας ίσως το αυξημένο κόστος εγκατάστασης Ballast Water Treatment Systems και scrubbers κατά το 2019.

«Αν και τα παραπάνω είναι μια ακριβής περιγραφή των αποτελεσμάτων, πρέπει να τονίσω ότι κάθε τύπος πλοίου έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα στατιστικά εργαλεία που προσφέρει το MMI για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς συμπεριφέρθηκε το κόστος και γιατί συνέβη αυτό», προειδοποιεί ο κ. Κώστας Κωνσταντίνου, Global Maritime Leader στο Διεθνές Δίκτυο της Moore και υπεύθυνος για το MMI. «Το MMI είναι μια δωρεάν, εύχρηστη διαδικτυακή πλατφόρμα και ενθαρρύνω τους χρήστες να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργικότητά του για να λάβουν απαντήσεις προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες τους».

Ο κ. Κωνσταντίνου συνέχισε: «Δεδομένου ότι είναι η δεύτερη χρονιά του MMI, μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να αναλύουμε πώς κυμαίνονται τα κόστη κατά την πάροδο του χρόνου, επιτρέποντάς μας να εξετάσουμε περισσότερους συσχετισμούς που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα πώς συμπεριφέρονται τα κόστη. Σκοπεύουμε να δημοσιεύσουμε περισσότερες μελέτες παρόμοιες με το “Cost by Fleet Size”, που κυκλοφόρησε πριν μερικούς μήνες».

Για περισσότερες πληροφορίες, το ενημερωτικό φυλλάδιο Moore Maritime Index 2020 είναι διαθέσιμο εδώ.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Moore Maritime Index, επισκεφθείτε τη διεύθυνση moore-index.com