Παραλαβή έργου προμήθειας συσκευών AIS, παρελκόμενου εξοπλισμού και λογισμικού

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες παραλαβής του έργου εγκατάστασης παράκτιων σταθμών αυτόματου συστήματος εντοπισμού πλοίων (AIS) σε κτιριακές εγκαταστάσεις ενενήντα τριών (93) Λιμενικών Αρχών ανά την επικράτεια, επαυξάνοντας τις δυνατότητες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στον τομέα παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Οι σταθμοί αυτοί προστίθενται στο ήδη εκτεταμένο δίκτυο AISπου διαθέτει το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και πλέον, πέραν της συνολικής αποτύπωσης και καταγραφής της θέσης των πλοίων σε κεντρικό επίπεδο, είναι δυνατή και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του συνόλου των σταθμών σε πραγματικό χρόνο.

Έχοντας λάβει υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας και τη μορφολογία της ακτογραμμής, με το νέο έργο μεγιστοποιείται η παράκτια κάλυψη AIS του ελληνικού θαλάσσιου χώρου βελτιώνοντας σημαντικά τις δυνατότητες παρακολούθησης και επιτήρησης, συμβάλλοντας στην ασφαλέστερη ναυσιπλοΐα και την επίγνωση του θαλάσσιου πεδίου.

Επίσης, μέσω του συστήματος διευρύνονται οι δυνατότητες διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων & συμβάντων και ανταλλαγής πληροφοριών με άλλους φορείς της Ελληνικής Διοίκησης, ενώ υπάρχει ουσιαστική συμβολή και στην ορθή υποβολή αναγγελιών πλοίων μέσω της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας, κατόπιν στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις Λιμενικές Αρχές.