Μυτιληναίος: Στα €102 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το Εννεάμηνο του 2020 ανακοίνωσε η MYTILINEOS Α.Ε.

O Κύκλος Εργασιών και το EBITDA ανήλθαν σε €1.341 εκατ. και €235 εκατ. αντίστοιχα για το Εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο τους προηγούμενου έτους.

Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €102 εκατ., με το δείκτη των κερδών ανά μετοχή σε ετήσια βάση (annualized EPS) να παραμένει σε επίπεδα που πλησιάζουν το 1.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €562 εκατ., με το δείκτη Μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) να παραμένει κάτω από το 2 και συγκεκριμένα στο 1,87 με βάση τους τελευταίους δώδεκα μήνες, παρά τις σημαντικές επενδύσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η Εταιρεία διατηρεί σήμερα συνολική ρευστότητα σε μετρητά και εγκεκριμένες γραμμές χρηματοδότησης που ξεπερνά τα €1,2 δισ.

Καθώς οδεύουμε προς το τέλος μιας ιδιαίτερης χρονιάς που χαρακτηρίστηκε από πρωτόγνωρες προκλήσεις, η MYTILINEOS έχει κατορθώσει να παραμένει πλήρως λειτουργική σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητάς της και συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που κατά κύριο λόγο πηγάζουν από τη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες μεταξύ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Τα παραπάνω αποτυπώνονται ξεκάθαρα στις ανθεκτικές οικονομικές επιδόσεις του Εννεάμηνου και υπογραμμίζουν τη δυνατότητα της MYTILINEOS να απορροφήσει αποτελεσματικά τις συνέπειες της πανδημίας, αλλά και να παραμείνει σταθερά προσανατολισμένη στην αναπτυξιακή της πορεία, η οποία αναμένεται να επιταχυνθεί τα επόμενα έτη.

Η Εταιρεία κατά το 3ο τρίμηνο του έτους συνέχισε την επαναγορά των μετοχών της. Το συνολικό ύψος ιδίων μετοχών την 30/9/20 ήταν 2,8 εκατ. (ποσοστό 1,94%) ενώ την 31/10/20 είχε φτάσει τα 4,0 εκατ. (ποσοστό 2,81%). Η πορεία των εργασιών της Εταιρείας, αλλά και οι εξαιρετικές προοπτικές για ακόμα καλύτερες επιδόσεις, δικαιώνουν απόλυτα την επιλογή της Γενικής Συνέλευσης της 4ης Ιουνίου 2020 για την επαναγορά αλλά και την υποστήριξη της απόφασης μέχρι πέρατος, της εντολής της Γ.Σ., σύμφωνα πάντα με τις συνθήκες της αγοράς.

Για το υπόλοιπο του 2020, παρά τις συνθήκες αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας και τα νέα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται, η MYTILINEOS βοηθούμενη από τις σταθερά υψηλές επιδόσεις του Τομέα Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, την ισχυρή ανάκαμψη των τιμών του Αλουμινίου αλλά και την επιτάχυνση εκτέλεσης των έργων EPC στους Τομείς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Ολοκληρωμένων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει θέσει ισχυρές βάσεις για μια εξαιρετική επίδοση, ευθέως συγκρίσιμη με τα προ πανδημίας επίπεδα που καταγράφηκαν το 2019.