Νέα πτώση στην αγορά Ξηρού Φορτίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Πτωτικά συνέχισε, για ακόμα μία εβδομάδα, ο γενικός δείκτης ναυλαγοράς, BDI, καταγράφοντας μείωση την τελευταία εβδομάδα, κατά 132 μονάδες, σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή και έκλεισε στις 1283 μονάδες, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Η πτώση αυτή σημειώθηκε σε όλα τα μεγέθη με εξαίρεση κάποιες διαδρομές στα Panamaxes και στα Handies.

Ας δούμε, αναλυτικότερα, πως κινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά ξηρού φορτίου ανά μέγεθος πλοίου, ξεκινώντας από τα CAPEs.

Η αγορά του Ειρηνικού συνέχισε πτωτικά, παρά την κινητικότητα από τους ανθρακωρύχους της Αυστραλίας. Ωστόσο, η εβδομάδα έκλεισε με αρνητικό πρόσημο και τους ναύλους να πλησιάζουν στα 7$/tn. Έτσι, τα επίπεδα των ναύλων στη διαδρομή Αυστραλία -Κίνα (C5) κινήθηκαν στα 7-8$/tn, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.

Στην πλευρά του Νότιου Ατλαντικού, η αγορά ξεκίνησε με τα εμπλεκόμενα μέρη να κινούνται περισσότερο διερευνητικά, παρά με διάθεση να κλείσουν. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας η δραστηριότητα βελτιώθηκε, με περισσότερα φορτία, όμως οι τιμές των καυσίμων περιόρισαν τις προσδοκίες για άνοδο των ναύλων. Στο βορρά διατηρήθηκε η δυναμική της αγοράς, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να κρατηθούν οι ναύλοι στα ίδια επίπεδα. Έτσι, οι ναύλοι για τα ταξίδια από Βραζιλία προς την Κίνα κινήθηκαν στα 15-15,5 $/tn, κατά μ.ο. (για τη διαδρομή C3 και αναλόγως την ημερομηνία ταξιδίου), ενώ οι ναύλοι από την Ευρώπη προς την Ασία μειώθηκαν στα $ 29-30 Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C9) και τα Υπερατλαντικά κυκλικά ταξίδια στα $ 15-16 Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C8).

Σχετικά με τα Kamsarmaxes στον Ατλαντικό και στην αγορά της ECSA, η απουσία νέων φορτίων ήταν έντονη και δεδομένου του ανταγωνισμού από την πλευρά της προσφοράς, η πτώση των ναύλων ήταν αναμενόμενη. Οι ναύλοι για τα ταξίδια προς την Ασία έκλεισαν στα $ 13,5-14,5Κ/ημέρα +350-450K BB . Στο Β. Ατλαντικό, η αγορά διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα. Η ζήτηση από τον Αμερικάνικο κόλπο ήταν καλύτερη από την αντίστοιχη από τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά η σταθερή προσφορά πλοίων κράτησε σταθερή την αγορά. Οι ναύλοι για τα ταξίδια από τον Αμερικάνικο Κόλπο προς την Άπω Ανατολή έφτασαν στα $ 21-21,5Κ/ημέρα και από τη Μαύρη Θάλασσα προς την ίδια κατεύθυνση στα $ 23,5-25Κ /ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, η αγορά στην Ασία στηρίχτηκε από την κινητικότητα στην Ινδονησία και τη σταδιακά αυξανόμενη δραστηριότητα από την Αυστραλία. Παράλληλα, η ζήτηση στην αγορά του NOPAC διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Όμως, προβληματισμό δημιουργεί η αύξηση των διαθέσιμων πλοίων στο Βορρά. Οι ναύλοι για κυκλικά ταξίδια στη Ν.Α. Ασία-Άπω Ανατολή κινήθηκαν στα $ 10-11Κ /ημέρα.

Για τα SUPRAMAXes-ULTRAMAXes στη Ν.Α. Ασία η αγορά ήταν πιο ήρεμη, την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, αυξήθηκε η δραστηριότητα τις τελευταίες μέρες καλύπτοντας μεγάλο μέρος της διαθέσιμης χωρητικότητας. Επίσης, αρκετά φορτία κάρβουνου, για το Νοέμβριο, εμφανίστηκαν στην αγορά τονώνοντας τη ζήτηση. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια μεταξύ Ν.Α. Ασίας και Άπω Ανατολής κινήθηκαν στα 11-12Κ/ημέρα.

Η αγορά της Άπω Ανατολής συνέχισε με σχετική ισορροπία ζήτησης και προσφοράς, ωστόσο αναμένεται να αυξηθεί η προσφορά πλοίων το επόμενο διάστημα. Οι ναύλοι των SMXs για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή έμειναν στα $ 8,5-9,5Κ/ημέρα, για κυκλικά ταξίδια στο NOPAC στα $ 8,5-9,5Κ/ημέρα και τα ταξίδια της επιστροφής (BH) στα $ 3-3,5Κ/ημέρα.
Στον Αραβικό Κόλπο και την Δυτ. Ινδία, η αγορά ήταν υποτονική και άρχισε να συγκεντρώνεται προσφερόμενη χωρητικότητα. Οι πλοιοκτήτες προτίμησαν να μετακινηθούν προς τη Ν. Αφρική, αντί να μειώσουν τις απαιτήσεις τους, κρατώντας τα επίπεδα της αγοράς. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια στην Άπω Ανατολή διατηρήθηκαν στα $ 12-13Κ/ημέρα (από Αραβικό Κόλπο (AG) –Δυτική Ινδία (WCI)), για σύντομα ταξίδια μεταξύ Αραβικού Κόλπου –Δυτικής Ινδίας στα $ 10-11Κ/ημέρα και τα ταξίδια προς τη Μεσόγειο διατηρήθηκαν στα $ 3,5-4,5Κ/ημέρα.

Στον Ατλαντικό, και ειδικά στον Αμερικάνικο κόλπο, η αγορά κινήθηκε πιο ήρεμα προς το τέλος της εβδομάδας. Έτσι, παρατηρήθηκαν πιέσεις σε όλες τις διαδρομές, εκτός των μικρών τοπικών ταξιδιών, που κρατήθηκαν στα ίδια επίπεδα. Οι ναύλοι των SMXs για τα Υπερατλαντικά ταξίδια υποχώρησαν στα $ 14-15Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 21-22Κ /ημέρα. Η αγορά της ECSA συνέχισε πτωτικά, με τη δραστηριότητα και τη ζήτηση να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια προς την Ν.Α. Ασία-Κίνα μειώθηκαν στα $ 13-14Κ/ημέρα + 300-400Κ$ ΒΒ και για τα Υπερατλαντικά ταξίδια (Μεσόγειο / Ευρώπη) στα $ 11,5-12,5Κ/ημέρα (APS Recalada).

Στην Ευρώπη, η αγορά παρουσίασε πτώση, καθώς η ροή φορτίων ήταν περιορισμένη και δε μπορούσε να καλύψει την αυξανόμενη προσφορά. Επίσης, πολλοί Operators επέλεξαν να καλύψουν τις απαιτήσεις τους με δικά τους πλοία. Οι ναύλοι των SMXs για τα κυκλικά-τοπικά ταξίδια έπεσαν στα $ 14,5-15,5Κ /ημέρα, για ταξίδια με SCRAP φορτία προς τη Μεσόγειο στα $ 17-18Κ /ημέρα και προς την Ασία στα $ 20,5-21,5Κ /ημέρα. Και η αγορά στη Μεσόγειο προχώρησε πτωτικά. Η λίστα των «ανοιχτών» πλοίων αυξήθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα να πιεσθούν οι ναύλοι προς όλες τις διαδρομές. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένα SMX για ταξίδι από τη Μεσόγειο /Μαύρη Θάλασσα προς την Ασία έκλεινε στα $ 19,5-20,5 Κ/ημέρα (παράδοση Canakkale /Μαύρη Θάλασσα), προς τον Αμερικάνικο Κόλπο (USG) στα $ 11,5-12,5Κ/ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 12-13Κ/ημέρα.