Το lockdown έφερε αύξηση στη χρήση data από το κινητό

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Μεγάλη αύξηση στην κατανάλωση δεδομένων κατά 66,8% σημειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω των περιορισμών από την πανδημία.

Ο βαθμός χρήσης δεδομένων αυξήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2020 στα 2,58 GB ανά ενεργό συνδρομητή ανά μήνα, έναντι 1,6 της αντίστοιχης περιόδου του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 61%.

Οι τιμές προ φόρων μειώθηκαν κατά 31,8% για τα δεδομένα και κατά 11,2% για τις υπηρεσίες φωνής, γεγονός το οποίο αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό και στις προσφορές που έκαναν όλο το προηγούμενο διάστημα οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Πάντως, η αυξητική τάση στη χρήση δεδομένων από το κινητό δείχνει να παγιώνεται, καθώς δύο χρόνια πριν ο βαθμός χρήσης δεδομένων δεν ξεπερνούσε το 1 GB ανά ενεργό συνδρομητή τον μήνα. Περαιτέρω επέκταση αναμένεται τα επόμενα χρόνια με την έλευση των δικτύων 5G.

Μειωμένα έσοδα

Για το πρώτο εξάμηνο του έτους τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής ανήλθαν σε 888 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 4,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η μεγάλη πτώση των εσόδων από το roaming, που έφτασε το 77% το β΄ τρίμηνο του έτους, λόγω της μεγάλης πτώσης του τουρισμού, ως αποτέλεσμα της πανδημίας.