ΟΛΠ: Θετικό αντίκτυπο στην οικονομία του Πειραιά

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 6 λεπτά

Απάντηση στις ενστάσεις που διατυπώνουν οι τοπικές κοινωνίες του Πειραιά αναφορικά με την «ελλειμματική» συνεισφορά του ΟΛΠ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έδωσαν στελέχη του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας.

Kορυφαία στελέχη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΠ ΑΕ μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διαδικτυακή επικοινωνία με την Διεθνή έκθεση της Σαγκάη που βρίσκεται σε εξέλιξη, περιέγραψαν πως αντιλαμβάνεται η ΟΛΠ Α.Ε. την ευθύνη της απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

H ΟΛΠ Α.Ε. έχει ως βασική της προτεραιότητα η ανάπτυξη του Λιμένος να διοχετεύεται και να επηρεάζει θετικά και την τοπική οικονομία και κοινωνία όπως άλλωστε συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια. Προς επιβεβαίωση των παραπάνω σημειώνεται ότι το 2019 η ΟΛΠ Α.Ε. είχε μία συνολική προμηθευτική δαπάνη της τάξης των 40 περίπου εκατ. ευρώ από τα οποία το 90% δαπανήθηκε σε 1074 τοπικούς και εθνικούς προμηθευτές.

Ταυτόχρονα επισημαίνεται στο Λιμάνι του Πειραιά (ΟΛΠ και ΣΕΠ) απασχολούνται άμεσα πάνω από 3.500 άμεσοι εργαζόμενοι, η πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από τους όμορους Δήμους, ενώ παράλληλα μέσα από τις λιμενικές εργασίες συντηρούνται κατ’ εκτίμηση πάνω από 10.000 έμμεσες θέσεις εργασίας.
Επίσης η ΟΛΠ Α.Ε. για το 2019 κατέβαλε 18.5 εκατ. € σε ασφαλιστικές εισφορές, και 49.2 εκατ. € σε φόρους συμβάλλοντας κατά 0,9 % στα φορολογικά έσοδα του κράτους.

Ειδικότερα, η ΟΛΠ Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη σημασία στην κοινωνική συνεισφορά, όπως αποδεικνύεται και εκφράζεται με τις διαχρονικές προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες τόσο της Διοίκησης όσο και των εργαζομένων της. Στόχος της Εταιρείας είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τις κοινωνίες που την περιβάλλουν.

Οι άξονες ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών από την ΟΛΠ Α.Ε. αφορούν στην:
• ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής Οικονομίας,
• στην οικονομική ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω της συνεχούς (σε μηνιαία βάση) υποστήριξης κοινωνικών παντοπωλείων των όμορων Δήμων,
• της υποβοήθησης του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς,
• της ενίσχυσης ορφανοτροφείων, ειδικών σχολείων, αθλητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων της Περιφέρειας Πειραιά.

Επενδύσεις στην ΝΕΖ

Όπως υποστηρίζουν τα στελέχη της Cosco, από τον Αύγουστο του 2016, όταν η COSCO SHIPPING ανέλαβε τη Διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε., στο λιμάνι του Πειραιά έχουν υλοποιηθεί μία σειρά από υποχρεωτικές επενδύσεις σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογραφεί με το Ελληνικό Δημόσιο. Στις επενδύσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται και το έργο «Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης 55 εκατομμυρίων ευρώ σε έργα υποδομής στον τομέα ναυπηγοεπισκευής πλοίων, οι οποίες υλοποιούνται κατά προτεραιότητα.

Το επενδυτικό και κατασκευαστικό έργο της ΟΛΠ ΑΕ στην ΝΕΖ Περάματος χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά 32 εκατομμύρια ευρώ και έχει ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση προγραμματισμένης επένδυσης ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η πρώτη φάση του έργου ολοκληρώθηκε το 2018, συμπεριλαμβανομένης κυρίως της επισκευής των υφιστάμενων δεξαμενών, της αγοράς μιας νέας πλωτής δεξαμενής και της αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου.

Όταν η COSCO SHIPPING ανέλαβε τη Διοίκηση του ΟΛΠ το 2016, οι δύο πλωτές δεξαμενές (PIRAEUS I και PIRAEUS II) είχαν σοβαρές ελλείψεις, με σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και με προβληματική λειτουργία. Η ΟΛΠ Α.Ε. έχει επενδύσει διαδοχικά περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ για να ολοκληρώσει τις εργασίες επισκευής και ασφαλής λειτουργίας τους.

Το 2018, η δεξαμενή PIRAEUS III που αγόρασε η ΟΛΠ Α.Ε. μέσω διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού τέθηκε σε λειτουργία επίσημα μετά την έγκριση των αρμόδιων αρχών, επιτρέποντας στο λιμάνι του Πειραιά να μπορεί να επισκευάσει πλοία μέχρι 80.000 τόνων. Από τότε, το λιμάνι του Πειραιά παρέχει τη δυνατότητα στα μεγάλα και τα εμπορικά πλοία να επισκευάζονται εδώ χωρίς να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Πλέον οι τοπικές εταιρείες επισκευής πλοίων έχουν διαθέσιμες για χρήση όλες τις υποδομές για την επισκευή μεγάλων πλοίων και οι αρχικά χαμένοι πελάτες άρχισαν να επιστρέφουν στο λιμάνι. Μέχρι τώρα, η ΠΕΙΡΑΙΑΣ III έχει παράσχει υπηρεσίες επισκευής 80 πλοίων που εκτελέστηκαν από τις τοπικές εταιρείες.

Πρόσφατα, η ΟΛΠ Α.Ε. δημοσίευσε έναν νέο διαγωνισμό έργου με προϋπολογισμό άνω των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της υποδομής και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους και την πλήρη κάλυψη των αναγκών τροφοδοσίας και παροχής νερού και ρεύματος στη ζώνη επισκευής πλοίων. Η συνεχής αυτή ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί από τον ΟΛΠ, έχει άμεση συμβολή στους τοπικούς φορείς, στην αύξηση των εργασιών τους και στην περαιτέρω δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις τοπικές κοινωνίες.

Η επέκταση του Container Terminal στον Πειραιά

Συμπληρώνονται 10 χρόνια από τη μεγάλη επένδυση στο ΣΕΜΠΟ. Οι «Κινέζοι» υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μία επένδυση που ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με την κρίση χρέους στην Ελλάδα και γιγαντώθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Συνέβαλε στη δημιουργία πάνω από 2500 άμεσων, νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας που σύμφωνα με εκτιμήσεις τροφοδοτούν πάνω από τις τριπλάσιες δουλειές σε συμπληρωματικές υπηρεσίες. Ενίσχυσε τα κρατικά έσοδα με πάνω από μισό δισ. ευρώ που προήλθαν από άμεσους, έμμεσους φόρους και άλλες εισφορές. Και επίσης έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

Μετά από 10 χρόνια συνεχούς μεγέθυνσης που έφερε το λιμάνι του Πειραιά από τη 93η στην 26η θέση σε ολόκληρο τον κόσμο, η δυναμικότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων πλησιάζει τα όριά της. Κατά το 2019 εξυπηρετήθηκαν πάνω από 5,65 TEU (containers).
Για το λόγο αυτό η Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς πρότεινε εγκαίρως την κατασκευή μίας τέταρτης προβλήτας που θα αυξήσει τη συνολική ετήσια δυναμικότητα στα 10 εκατ. ΤΕU και θα επιτρέψει στο λιμάνι να διατηρήσει την αναπτυξιακή του δυναμική. Είναι μία νέα επένδυση, που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας τόσο κατά το διάστημα της υλοποίησης και πολύ περισσότερες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και θα ενισχύσει την ελκυστικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του λιμένος. Η επιβάρυνση δε στο περιβάλλον θα είναι η μικρότερη δυνατή γιατί αφενός ο τέταρτος προβλήτας θα λειτουργήσει στην θέση του υφιστάμενου τερματικού αυτοκινήτων (που θα μετατοπιστεί προς τα ανατολικά) και αφετέρου η συντριπτική πλειοψηφία των φορτίων δεν αφορά εισαγωγές αλλά μεταφόρτωση σε άλλα πλοία και μεταφορά σε άλλα λιμάνια.

Covid-19 και ΟΛΠ

Εύλογο είναι το ερώτημα για το βαθμό που επιδράει η πανδημία στις λιμενικές δραστηριότητες του ΟΛΠ. Η απάντηση των στελεχών του Οργανισμού είναι ότι σε σχέση με την επίδραση της πανδημίας Covid19 στις λιμενικές δραστηριότητες, τα στελέχη του ΟΛΠ παραδέχονται πως αυτή εστιάζεται κυρίως στους επιβατικούς σταθμούς (κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα) ενώ το σύνολο της παραγωγικότητας φορτίου στους εμπορικούς σταθμούς (Εμπορευματοκιβωτίων και Αυτοκινήτων) καταγράφουν ανάμεικτη πορεία.

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 66,5 εκατ. έναντι € 70,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 2019, παρουσιάζοντας μείωση 5,8% (€ 4,1 εκατ.). H μεταβολή αυτή, οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση των εσόδων από τον Τομέα Κρουαζιέρας κατά 83,9% (€ 3,7 εκατ.), των εσόδων του Τομέα Ακτοπλοΐας κατά 32,8% (€ 1,6 εκατ.), καθώς και των εσόδων από τη Διακίνηση Αυτοκινήτων κατά 28,3% (€ 2,2 εκατ.). Η παραπάνω μείωση αντισταθμίστηκε κυρίως από αύξηση των εσόδων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων κατά 17,8% (€2,0εκατ.) και των εσόδων από τη Ναυπηγοεπισκευή κατά 21,8% (€ 1,4 εκατ.).
Παρά τον αναμφισβήτητο αντίκτυπο του COVID-19 στις δραστηριότητες του ΟΛΠ, καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές παρενέργειες στα οικονομικά αποτελέσματα. Παράλληλα, ενισχύονται οι ενέργειες της εταιρείας σε όλους τους υπόλοιπους τομείς, ιδιαίτερα σε Container και Car Terminal.