Διεθνείς ΜμΕ θέλουν Enterprise Greece και Βιομήχανοι Πελοποννήσου & Δ. Ελλάδος

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Σύμφωνο συνεργασίας για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας και την διεθνή προβολή του επενδυτικού προφίλ τους, υπέγραψαν η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ).

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση τους “επιδίωξή των δύο πλευρών αποτελεί η προώθηση και ανάπτυξη της εξαγωγικής δυναμικής των ΜμΕ και η παροχή πληροφόρησης και συμβουλευτικής βοήθειας στις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών εξωστρέφειας, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διεθνή προβολή της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να προβούν σε μία σειρά δράσεων που αφορούν στη διοργάνωση ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για θέματα και διαδικασίες εξαγωγών, την προώθηση επενδυτικών σχεδίων των μελών του Συνδέσμου σε διεθνείς αγορές και την ανταλλαγή απόψεων για πιθανές νέες αγορές-στόχους, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις ελληνικές ΜμΕ.