Μαρία Σπυράκη: “Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού στη ναυτιλία”

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

“Η ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται υπό παγκόσμιο ανταγωνισμό και από αυτή την άποψη η κύρια ανησυχία μου είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι αναγκαίο να περιοριστούν και να ρυθμιστούν οι εκπομπές αερίων στις θαλάσσιες μεταφορές, και όχι μόνο οι εκπομπές CO2, αλλά και οι εκπομπές θείου, μεθανίου, οξειδίου του αζώτου και σωματιδίων”.

Αυτό υπογράμμισε η Ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη μιλώντας στο Greener Shipping Summit 2020, που διοργανώθηκε διαδικτυακά από τη Newsfront / Naftiliaki στο πλαίσιο των συνεδρίων Posidonia Web Forums, “It’s Time to Talk”, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού στη ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο στο φλέγον ζήτημα της μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων άνθρακα.

“Είναι πολύ σημαντικό”, συνέχισε, “να συμπεριληφθεί στην επικείμενη πρόταση της [Ευρωπαϊκής] Επιτροπής FuelEU Maritime, ένας διπλός στόχος μείωσης των εκπομπών που θα λαμβάνει υπόψη τα καύσιμα και την αποδοτικότητα των πλοίων. Η πρόταση θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και να βασίζεται στην επίτευξη στόχων. Δεν θα πρέπει”, πρόσθεσε, “να δίνει κίνητρα για συγκεκριμένα καύσιμα και θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του ΙΜΟ για απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα».

Ο πλοιοκτήτης”, διευκρίνισε η κυρία Σπυράκη, “δεν είναι πάντα ο ίδιος με το πρόσωπο ή με τον φορέα που εκμεταλλεύεται εμπορικά το πλοίο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αποκαταστήσει τους κανόνες θεμιτού ανταγωνισμού, εφαρμόζοντας την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”, στο φορέα που είναι υπεύθυνος για την εμπορική λειτουργία του πλοίου”.

Αυτή ήταν μια δίκαιη πρόταση υψίστης σημασίας για την ελληνική ναυτιλία, που υιοθετήθηκε στο τελικό κείμενο του κανονισμού MRV στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως τροπολογία που ξεκίνησε από το γραφείο μου και συνυπέγραψαν σημαντικοί συνάδελφοί μου”, ανέφερε.