Πλεονάζοντα καύσιμα σε πλωτές «αποθήκες»

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Το lockdown εξαιτίας του δεύτερου κύματος της πανδημίας οδηγεί εκ νέου σε κατάσταση πλεονασματικών ποσοτήτων καυσίμων λόγω της μεγάλης πτώσης σε ζήτηση από τον τομέα των μεταφορών.

Διυλιστήρια στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή αναζητούν τοποθεσίες για την “αποθήκευση της πλεονάζουσας παραγωγής”, σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης της Braemar ACM.

Συνολικά 22 δεξαμενόπλοια βρέθηκαν να περιμένουν στις ακτές της Δυτικής Αφρικής έμφορτα για διάστημα δεκαπενθημέρου όταν στα τέλη Οκτωβρίου η αναμονή ήταν σχεδόν διήμερη. Η Δ. Αφρική αποτελεί αναδυόμενο κόμβο πλωτής αποθήκευσης καυσίμων που ξεπέρασε τον Ιούνιο την Β. Θάλασσα.