Στα “τάρταρα” οι δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Στο 3,9% του ΑΕΠ ανήλθαν το 2019 οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, αλλά και χαμηλότερες συγκριτικά με το 2009 όταν ήταν στο 4,1% του ΑΕΠ.

Αυτό το στοιχείο εμπεριέχεται στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η έκθεση παρακολούθησης αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση και η κατάρτιση εξελίσσονται στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Τα δε στοιχεία για την Ελλάδα αποτυπώνουν τα γνωστά προβλήματα χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης, τον πληθωρισμό πτυχιούχων, την αδυναμία εύρεσης απασχόλησης για τους έχοντες πανεπιστημιακό τίτλο, αλλά και τα χαμηλά επίπεδα κατάρτισης ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης. Σύμφωνα με την έκθεση:

Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθαν σε 3,9% το 2019, από 4,1% το 2009, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 4,6% του ΑΕΠ.
Η δαπάνη ανά σπουδαστή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι στα 4.465 ευρώ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 6.240 ευρώ.
Η δαπάνη ανά σπουδαστή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα ήταν το 2019 στα 2.294 ευρώ, όταν το 2009 ήταν στα 2.640 ευρώ και όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 9.977 ευρώ!
Η Ελλάδα έχει μακράν το υψηλότερο ποσοστό φοιτητών εγγεγραμμένων σε προπτυχιακά προγράμματα στην ΕΕ (86 % έναντι του μέσου όρου 60 % στην ΕΕ-279). Στο μεταπτυχιακό επίπεδο, όμως, το ποσοστό είναι μόνο 10 % (μέσος όρος της ΕΕ: 29 %), καθώς πολλοί φοιτητές φεύγουν από τη χώρα για μεταπτυχιακές σπουδές.
Το 2019 το 43,1 % των ενήλικων ατόμων ηλικίας 30-34 ετών είχαν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο 40,3% της ΕΕ-27.
Το ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των πρόσφατων αποφοίτων (20-34 ετών) ήταν 64,2 % το 2019, το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ (μέσος όρος της ΕΕ 85 %).
Το ποσοστό των ενηλίκων που συμμετέχουν στη μάθηση μειώθηκε από 4,5 % το 2018 σε 3,9 % το 2019 (μέσος όρος της ΕΕ: 10,8 %).
Το ποσοστό των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης που συμμετέχουν στη μάθηση (μόλις 0,8 %) είναι μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρώπη (μέσος όρος της ΕΕ: 4,3%).