ΟΟΣΑ : Η πανδημία επιταγχύνει την ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Την εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την ψηφιοποίηση και την επιτάχυνσή της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού ζητεί από τα κράτη – μέλη του ο ΟΟΣΑ εκτιμώντας ότι ο COVID-19 θα μεταμορφώσει τη θαλάσσια και παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Στην «Επισκόπηση των Θαλάσσιων Μεταφορών 2020» ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι έχουν ήδη παρατηρηθεί πολυάριθμες βασικές τάσεις ευρείας κλίμακας, όπως μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση κινδύνων και στην αξιολόγηση των σημείων όπου η αλυσίδα εφοδιασμού μιας επιχείρησης μπορεί να είναι ευάλωτη.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη χρειάστηκε να βελτιώσουν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών και οι εθνικοί και περιφερειακοί φορείς χρειάστηκε να αναλάβουν δράση για την τυποποίηση των διαδικασιών αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ιδίως όσον μερών των προβλέψεων και της ανάλυσης δεδομένων.

Για τις επιπτώσεις της πανδημίας ο ΟΟΣΑ κάνει λόγο για επιταχυνόμενες κινήσεις προς την κατεύθυνση της «περιφερειοποίησης του εμπορίου» τονίζοντας ότι οι επενδύσεις στην αποθήκευση θα αυξηθούν καθώς καθίσταται πιο σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα αγαθά και τα αποθέματα μεταφέρονται με ασφάλεια σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Παρατηρεί δε ότι οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να στρέφονται προς το ηλεκτρονικό εμπόριο και το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη πίεση στο «τελευταίο μίλι» της αλυσίδας εφοδιασμού, πράγμα που με τη σειρά του θα επιδεινώσει την ανάγκη για περισσότερη αποθήκευση και μικρότερες αλυσίδες εφοδιασμού.