Σημάδια ανάκαμψης στην αγορά των Handies

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Ως προς την αγορά των Handies στην Ευρώπη, την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσιάστηκαν σημάδια ανάκαμψης, με πολλά νέα φορτία για το 3ο 10ήμερο το Νοεμβρίου. Παράλληλα, η άνοδος των μεγαλύτερων μεγεθών ευνόησε και αυτή την κατηγορία καθώς πολλοί ναυλωτές στράφηκαν σε αυτό το μέγεθος ως οικονομικότερη λύση. Οι ναύλοι για τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας, για κυκλικά ταξίδια περιορίστηκαν στα $ 12,5-13,5Κ/ημέρα, προς τη Μεσόγειο, με Scrap φορτία, αυξήθηκαν στα $ 14,5-15,5Κ/ημέρα και για τα Υπερατλαντικά ταξίδια διατηρήθηκαν στα $ 12-13Κ /ημέρα.

Η δραστηριότητα στην αγορά της Μεσογείου παρέμεινε υπό πίεση, αφού η προσφορά πλοίων αυξήθηκε και τα φορτία παρέμειναν περιορισμένα. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια μέσα στη Μεσόγειο μειώθηκαν στα $ 11-12Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), προς την Ευρώπη στα $ 11-12Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 10,5-11,5Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), και προς την Ασία στα $ 18-19Κ/ημέρα.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στον αμερικανικό κόλπο ήταν βελτιωμένη η εικόνα με περιορισμένο τον αριθμό διαθέσιμων πλοίων για τις επόμενες μέρες και αυξημένη τη ζήτηση. Ενδεικτικά, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ανέβηκαν στα $ 12-13Κ /ημέρα και στην Ασία στα $ 18,5-19,5Κ /ημέρα.

Η αγορά της ECSA, την προηγούμενη εβδομάδα, βελτιώθηκε λόγω της ζήτησης, που αυξήθηκε για το 2ο μισό του Νοεμβρίου. Έτσι, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια αυξήθηκαν στα $ 11-12Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο), προς τη Δυτ. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA) στα $ 17-18Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 17,5-18,5Κ/ημέρα.

Στην Ασία, η αγορά επιβράδυνε τους ρυθμούς της, για ακόμα μία εβδομάδα. Η προσφορά παρέμεινε περιορισμένη, ωστόσο η μειωμένη ζήτηση στο Βορρά πίεσε τους ναύλους. Η συγκεκριμένη υπό-αγορά στηρίχτηκε μόνο από κάποια φορτία από το CIS. Και στο νότο, η εικόνα δεν ήταν καλύτερη. Μπορεί η Αυστραλία να παρουσίασε μια καλή ροή φορτίων, αλλά η έλλειψη φορτίων από την υπόλοιπη Ν.Α. Ασία, κράτησε τους ναύλους στα ίδια επίπεδα.

Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή έκλεισαν στα $ 8-9Κ /ημέρα, τα κυκλικά ταξίδια από το NOPAC στα $ 8-9Κ/ημέρα και από τη Ν.Α. Ασία προς Κίνα στα $ 9-10Κ /ημέρα.